Zaznacz stronę
Powrót do newsów

WYWIAD: Business Automation w dobie Przemysłu 4.0. Jak utrzymać ciągłość działania przedsiębiorstwa w czasie kryzysu?

9 lipca 2020

Michał Krzesiak, COO, Member of the Board

Michał Krzesiak, COO, Członek Zarządu 3Soft

3Soft: Co tak naprawdę oznacza Business Automation w dobie Przemysłu 4.0?

Business Automation (BA) w dobie Przemysłu 4.0 oznacza możliwość optymalizacji procesów z szerszej perspektywy – z perspektywy całego przedsiębiorstwa – ale w oparciu o bardzo szczegółowe, skonkretyzowane dane i parametry. Dzięki nowemu podejściu do BA, w procesie produkcyjnym zmienia się rola człowieka, z funkcji operacyjnych na funkcje strategiczne.

W 3Soft projektujemy i uruchamiamy platformy informatyczne pozwalające gromadzić, przetwarzać i analizować duże zbiory danych. Tej klasy rozwiązania rozumiem jako nowoczesne Business Automation. Wielopoziomowe platformy pozwalają nie tylko korelować dane pochodzące z różnych źródeł, ale również wykorzystywać pełen potencjał jaki niosą ze sobą rozwiązania oparte na Sztucznej Inteligencji.

Dawniej decyzje podejmowane były na podstawie wiedzy eksperckiej, fragmentarycznych informacji dotyczących poszczególnych elementów procesu oraz intuicji popartej wieloletnim doświadczeniem pracowników. Dzisiaj decyzje mogą być podejmowane w oparciu o obiektywne dane, które odnoszą się do całości procesów produkcyjnych czy biznesowych. Wiedza i doświadczenie zostaje przeniesiona z ludzi na systemy.

Dawniej decyzje podejmowane były na podstawie wiedzy eksperckiej, fragmentarycznych informacji dotyczących poszczególnych elementów procesu oraz intuicji popartej wieloletnim doświadczeniem pracowników. Dzisiaj decyzje mogą być podejmowane w oparciu o obiektywne dane, które odnoszą się do całości procesów produkcyjnych czy biznesowych. Wiedza i doświadczenie zostaje przeniesiona z ludzi na systemy. Staje się to szczególnie istotne w obecnej sytuacji, związanej z pandemią COVID-19. 

Photo: Business Automation, Industry

3Soft: Czy to oznacza, że Sztuczna Inteligencja może pomóc przedsiębiorstwom przetrwać sytuację związaną z pandemią COVID-19?

Zdecydowanie tak. Pandemia zmieniła sposób w jaki pracujemy na co dzień. Nagle wymusiła na nas ograniczenie kontaktów międzyludzkich, zmniejszenie ilości osób będących w jednym pomieszczeniu czy wykonywanie obowiązków w sposób zdalny. Uważam, że Sztuczna Inteligencja może pomóc przedsiębiorstwom poradzić sobie z tego typu nowymi wyzwaniami. Dzięki niej niektóre czynności wykonywane dotychczas przez ludzi, będą mogły być realizowane przez zaawansowane systemy. Ilość pracowników zaangażowanych do realizacji danego procesu znacznie spadnie.

3Soft: Czy Sztuczna Inteligencja jest zagrożeniem dla pracowników i wkrótce zostaną oni zastąpieni przez algorytmy?

Moim zdaniem nie, ponieważ pojawią się nowe zawody. Funkcje operacyjne zostaną zastąpione przez funkcje strategiczne. Wykorzystanie pełnego potencjału Business Automation oznacza dla mnie znalezienie równowagi pomiędzy technologią a efektywniejszą alokacją zasobów ludzkich. W przypadku  skomplikowanych i niebezpiecznych procesów produkcyjnych udział Sztucznej Inteligencji może być wręcz wybawieniem dla pracowników.

Jako przykład przytoczę projekt, który realizujemy w 3Soft wspólnie z wiodącym dostawcą wizyjnych systemów inspekcji dla przemysłu jądrowego. Dedykowane oprogramowanie, oparte o Machine Learning i Data Science, automatyzuje proces wykrywania uszkodzeń i odchyleń wiązek prętów paliwowych w reaktorach atomowych, dzięki czemu można dokonywać inspekcji bez narażania zdrowia ludzi. Specjalistyczne systemy wizyjne wraz ze stworzonym przez 3Soft oprogramowaniem wykorzystywane są w kilkudziesięciu elektrowniach jądrowych, w 20 krajach na świecie. Bez wsparcia technologii, realizowanie inspekcji na tak wysokim poziomie szczegółowości nie byłoby możliwe.

3Soft: Czym się różni tradycyjny model automatyzacji od nowoczesnego podejścia?

Business Automation nie jest nową koncepcją, w dobie trzeciej rewolucji przemysłowej, automatyzacja  oznaczała umożliwienie sterowania maszynami przy wsparciu oprogramowania. Zatem automatyzowana była jedynie część procesów. W końcowych fazach to zawsze człowiek integrował te procesy oraz podejmował decyzje.  Siłą rzeczy decyzje były podejmowane w oparciu o fragmentaryczne dane. 

Dzięki nowoczesnym metodom zarządzania danymi możliwe jest analizowanie wszystkich danych równocześnie, a nie posługiwanie się jedynie szczątkowymi informacjami. Automatyzacja odpowiadająca na współczesne wyzwania biznesowe to również integracja świata wirtualnego z rzeczywistym, zapewniająca dostęp do nowych źródeł danych.

Współczesne podejście umożliwia przejście na wyższy poziom – pełnej automatyzacji – gdzie doświadczenie i know-how pracowników zastępują zaawansowane algorytmy oparte na Sztucznej Inteligencji. Dzięki nowoczesnym metodom zarządzania danymi możliwe jest analizowanie wszystkich danych równocześnie, a nie posługiwanie się jedynie szczątkowymi informacjami. Automatyzacja odpowiadająca na współczesne wyzwania biznesowe to również integracja świata wirtualnego z rzeczywistym, zapewniająca dostęp do nowych źródeł danych. Dzięki holistycznemu podejściu do pozyskiwania i analizowania danych możliwa jest automatyzacja mająca wpływ na globalne procesy w przedsiębiorstwie.

3Soft: Jakie korzyści daje takie nowoczesne, holistyczne podejście do Business Automation?

Wiele się dzisiaj mówi o zrównoważonym rozwoju w przemyśle. Myślę, że automatyzacja procesów biznesowych może stanowić odpowiedź na pytania związane z tym jak optymalnie wykorzystywać zasoby.

Business Automation to również odpowiedź na ciągle rosnące wymagania klientów związane z szybkością i jakością produkcji.

Co zrobić, kiedy brakuje doświadczonych pracowników? Odpowiedzią może być BA, gdzie wiedza ekspercka zgromadzona w systemach, może podpowiadać mniej doświadczonym pracownikom najlepsze rozwiązania oraz informować o nadchodzących zagrożeniach w postaci ewentualnych awarii lub obniżenia jakości. 

Kolejną korzyść jaką widzę to transfer know-how o procesach produkcyjnych i biznesowych z ludzi na systemy. Przeniesienie linii produkcyjnej z jednego kontynentu na drugi, nie stanowi problemu. Jednak efektywne prowadzenie produkcji wymaga kompetentnej kadry, która w oparciu o wieloletnie doświadczenie jest w stanie prowadzić skomplikowane procesy. Co zrobić, kiedy brakuje doświadczonych pracowników? Odpowiedzią może być BA, gdzie wiedza ekspercka zgromadzona w systemach, może podpowiadać mniej doświadczonym pracownikom najlepsze rozwiązania oraz informować o nadchodzących zagrożeniach w postaci ewentualnych awarii lub obniżenia jakości. Dzięki analizie efektywności, możemy badać, które rozwiązania najbardziej się sprawdziły i w łatwy sposób implementować je w innych obszarach.

Dodatkowo, znacznie łatwiej jest kontrolować jakość procesów, które są zautomatyzowane. W trakcie projektowania systemu BA definiowane są wskaźniki (KPI) pozwalające mierzyć jakość realizacji danego procesu. Wymaganą jakość można monitorować w trybie ciągłym i szybko podejmować decyzje co do ewentualnych zmian. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda dla procesów niezautomatyzowanych. Jakość takich procesów opiera się o kompetencje i doświadczenie pojedynczej osoby.

BA to również wyręczenie pracowników w wykonywaniu monotonnych, powtarzalnych czynności. Dzięki temu mają oni więcej czasu na kreatywne i strategiczne myślenie.

3Soft: Jakie czynniki należy brać pod uwagę we wprowadzaniu do organizacji automatyzacji procesów biznesowych?

Czynnikami, które należy brać pod uwagę są skala działania i perspektywy rozwoju danego biznesu. Zautomatyzowane procesy można łatwo i szybko skalować. Alternatywą jest tutaj rekrutacja pracowników i ich szkolenie, co zabiera czas i energię. Dostępność wykwalifikowanego personelu może stać się więc poważną barierą w rozwoju przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji automatyzacja staje się koniecznością.

3Soft: Jak zatem efektywnie automatyzować procesy w przedsiębiorstwach?

W różnych organizacjach, procesy wyglądają inaczej, dlatego najważniejsze jest aby zrozumieć ich specyfikę i dokładnie je opisać. W 3Soft pracę z klientami nad wprowadzeniem Business Automation zawsze zaczynamy od cross-departamentowych warsztatów z przedstawicielami różnych działów danego przedsiębiorstwa. Przede wszystkim wyznaczamy cele biznesowe, które chcielibyśmy osiągnąć dzięki automatyzacji. Kolejno analizujemy dokładnie wszystkie procesy, ich charakter, zależności i kluczowe czynniki, które wypływają na ostateczny rezultat biznesowy. Dopiero po ustaleniu tych zależności zastanawiamy się, które procesy warto automatyzować oraz jak połączyć dane pochodzące z różnych źródeł, by ich analiza mogła wspierać wyznaczone cele biznesowe. Na samym końcu definiujemy miary, które pozwalają weryfikować jakość realizacji danych procesów. Myślę, że takie podejście to najlepsza droga do sukcesu.