Zaznacz stronę

W 2011 roku w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki złożyliśmy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zatytułowanego właśnie Wyższy Poziom Dojrzałości: kompetencje, profesjonalizm, skuteczność.

Z radością informujemy, że nasz wniosek uzyskał pozytywną ocenę Komisji Projektów i został przyjęty do realizacji. Otrzymaliśmy środki, dzięki którym możliwe będzie doskonalenie naszej organizacji w 3 głównych aspektach:

  • organizacji procesów sprzedaży (wdrożenia metodyk sprzedaży),
  • zarządzaniu zasobami ludzkimi,
  • zarządzaniu jakością.

Wierzymy, że ciągłe doskonalenie w wymienionych obszarach przełoży się na zadowolenie i konkretne korzyści dla naszych klientów oraz pracowników i samej firmy.
W ramach projektu realizować będziemy długofalowy program szkoleń. Celem jest zdobycie gruntownej wiedzy technicznej oraz uzyskanie cenionych certyfikatów branżowych. Dodatkowo wszyscy pracownicy skorzystają ze szkoleń doskonalących umiejętności interpersonalne. Dobra komunikacja z zasady przekłada się na lepszą atmosferę w pracy
i wzrost efektywności, a to już niewątpliwie zysk dla całej firmy.
Wsparcie działu sprzedaży umożliwi nam jeszcze większą koncentrację na wartościach jakie dostarczamy naszym klientom. Transfer technologii oraz wiedzy, czyli to jak rozumiemy sprzedaż, stanowi wyzwanie i wymaga ciągłego ulepszania. Ten projekt nam to umożliwia.
Jakość dostarczanych rozwiązań IT stanowi jedną z podstawowych wartości dla naszych klientów. Dlatego też przez najbliższe 2 lata uzyskamy certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 27001.

Projekt nr WND-POKL.08.01.01-24-035/11
„Wyższy Poziom Dojrzałości: kompetencje, profesjonalizm, skuteczność”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 PO KL