Zaznacz stronę

W 3Soft dużo się dzieje. Zmieniliśmy formę organizacyjno-prawną, otwieramy oddział, zatrudniamy nowych ludzi… Pociąga to za sobą zmiany organizacyjne. W 3Soft, jeśli czegoś się podejmujemy, staramy się robić to profesjonalnie. Dlatego by wspomóc zachodzące wewnątrz firmy zmiany realizujemy projekt Wyższy Poziom Dojrzałości: kompetencje, profesjonalizm, skuteczność.

Dzięki zaangażowaniu całego zespołu przygotowaliśmy opisy stanowisk i model kompetencji, opracowujemy ścieżki kariery i system motywacyjny.

W ostatnich dniach listopada zorganizowaliśmy warsztaty „Nowe, HR-owe ABC w 3Soft S.A.”. Rozmawialiśmy o zadaniach wykonywanych na poszczególnych stanowiskach. Nazwaliśmy też najważniejsze w 3Soft wartości ogólnofirmowe: uczciwość, kompetencje, partnerstwo, przedsiębiorczość, szacunek i pasję.

 

Projekt nr WND-POKL.08.01.01-24-035/11 “Wyższy Poziom Dojrzałości: kompetencje, profesjonalizm, skuteczność”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 PO KL