Zaznacz stronę

Od początku 2013 roku w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” realizujemy projekt „3Soft stawia na innowacje, czyli Demand more! Od oprogramowania do hostingu, infrastructure as a service (IaaS) i interaktywnej komunikacji multimedialnej”.

Celem projektu jest poszerzenie zakresu oferowanych usług. Chcemy go osiągnąć między innymi poprzez działania inwestycyjne. W ramach projektu powstały:

  • nowa serwerownia,
  • mobilna sala szkoleniowa,
  • sala wideokonferencyjna.

Realizacja założonych inwestycji przez stworzenie w firmie efektywnej i funkcjonalnej infrastruktury technicznej, w postaci nowej serwerowni, pozwala na zapewnienie klientom kompleksowych usług: VPS, IaaS oraz hostingu poczty elektronicznej i stron internetowych. Dodatkową korzyścią z wdrażanego projektu dla naszych klientów i partnerów, w szczególności zagranicznych, jest możliwość zdalnej komunikacji oraz zdalnego nawiązywania kontaktów biznesowych. Zbudowana w tym celu sala wideokonferencyjna ułatwia klientom i partnerom kontakt z m.in. analitykami, project menagerami i architektami systemów informatycznych 3Soft oraz umożliwia bezpośrednią, interaktywną rozmowę praktycznie bez ograniczeń terytorialnych. Inwestycja w zaawansowane technicznie rozwiązanie pozwala również na prowadzenie szkoleń w siedzibie Klienta.

Efekty realizacji projektu:

  • wzrost konkurencyjności oferty 3Soft,
  • poprawa komunikacji na linii 3Soft – Klient,
  • zwiększenie wydajności pracy nad projektami,
  • oszczędność czasu i kosztów zarówno po stronie Klienta, jak i 3Soft.

Więcej na:

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Wartość projektu 1.062.843,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 518.460,00 PLN.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.