Zaznacz stronę

3Soft “Przedsiębiorstwo Fair Play” 2013

Pozytywne relacje z pracownikami są jednym z najistotniejszych obszarów Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Stworzenie i utrzymanie pozytywnych relacji pracodawca-pracownik od samego początku istnienia spółki stanowi wyzwanie i cel, jakie stawiamy przed sobą w...