Zaznacz stronę

Pozytywne relacje z pracownikami są jednym z najistotniejszych obszarów Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Stworzenie i utrzymanie pozytywnych relacji pracodawca-pracownik od samego początku istnienia spółki stanowi wyzwanie i cel, jakie stawiamy przed sobą w 3Soft.

W XVI edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, prowadzonej pod hasłem – To ludzie tworzą firmę, przyznano nam Tytuł i Złoty Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2013. W tym roku szczególną uwagę zwracano na dbałość firm o jakość relacji pracodawca-pracownik oraz pracownik-pracownik.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Więcej na:

www.fairplay.pl