Zaznacz stronę

Zapytanie ofertowe Nr 1/2016 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu. Przedsięwzięcie jest planowane w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2016 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zamawiający: 3Soft S.A. ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela:
Kamil Folkert T: +48 32 204 27 86 E: biuro@3soft.pl

Pełna specyfikacja zamówienia

Pobierz