Zaznacz stronę

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi badawczej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Zamawiający: 3Soft S.A. ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela:
Michał Krzesiak T: +48 32 204 27 86 E: biuro@3soft.pl

Pełna specyfikacja zamówienia

Pobierz