Zaznacz stronę

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup klastera serwerów x86 z elementami zasilającymi i sieciowymi realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Informujemy, że termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 10.05.2018 do godziny 16:00.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela:

Zespół Architektury 3Soft S.A.

tel.: (32) 204 27 86  e-mail: biuro@3soft.pl

 

Pełna specyfikacja zamówienia

Pobierz