Zaznacz stronę

W związku z przeprowadzonym postepowaniem dotyczącym zapytania ofertowego z dnia 27.04.2018 na planowany zakup klastera serwerów x86 z elementami zasilającymi i sieciowymi realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” informujmy, że postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte. Serdecznie dziękujemy za nadesłane oferty.