Zaznacz stronę

Business Analytics

Masz dane. Masz pytania. Ale jak znaleźć odpowiedzi, które pozwolą rozwiązać najtrudniejsze problemy? Rozwiązanie jest proste. Business Analytics.

Od czego zacząć? Warto znaleźć odpowiedzi na pytania: jakie w moim biznesie dostrzegam szanse i zagrożenia? Czy gdybym miał wiedzę odnośnie zachowania klientów, ich preferencji zakupowych, aktualnej sprzedaży online, skuteczności akcji marketingowych potrafiłbym te szanse wykorzystać a zagrożeniom przeciwdziałać? Michał Koziara

Prezes Zarządu, Big Data Evangelist, 3Soft

Big Idea

 

Stosowanie zaawansowanej analityki pozwala realizować postulat „data driven business”

 

Tradycyjna analityka

 

 • Głównie analityka opisowa i raportowanie
 • Niewiele ustrukturyzowanych danych pochodzących z wewnątrz organizacji
 • Wewnętrzny dział analityków
 • Wewnętrzne wsparcie decyzji

Big Data

 

 • Ogromna ilość nieustrukturyzowanych, złożonych danych
 • Nowe możliwości analityczne i obliczeniowe
 • Narodziny „mistrza danych” (data scientist)
 • Firmy internetowe tworzą produkty i usługi opierające się na danych

Szybkie zrozumienie

 

 • Analityka zasobem strategicznym
 • Narzędzia analityczne dostępne w punktach decyzyjnych
 • Kulturowa ewolucja zamienia analitykę na decyzje i procesy operacyjne
 • Wszystkie firmy mogą tworzyć produkty i usługi opierające się na danych

Rozwój analityki biznesowej

Analityka w eCommerce: Tworzenie behawioralnych segmentów klientów

Identyfikacja substytutów na podstawie sprzedaży poszczególnych produktów umożliwia:

 • zarządzanie logistyką (produkty A i B nie muszą być dostępne jednocześnie ale któryś z nich tak)
 • utrzymanie poziomu sprzedaży mimo braku produktu A poprzez proponowanie produktu B
 • odpowiednie eksponowanie produktów
 • optymalizację marketingu i promocji
 • controlling, np. błędy ekspozycji lub braki magazynowe

Klient kupuje papierosy marki „X” (Produkt A), a w przypadku braku papierosów marki „Y” (Produkt B).
Klient rzadko kupuje i papierosy marki „X” (A) i papierosy marki „Y” (B).

Analityka w retail: Business Intelligence

 • Prognoza sprzedaży: oszacowanie przybliżonej ilość sprzedawanego w sklepie towaru
 • Identyfikacja produktów powiązanych: identyfikacja zależności między preferencjami zakupowymi poszczególnych produktów na podstawie danych paragonowych i przedstawienie zidentyfikowanych zależności w postaci prostych reguł
 • Ocena promocji/ analiza trendu: wizualizacja sprzedaży wybranych produktów za wybrany okres wraz z identyfikacją trendu, optymalizacja ceny
 • Prezentowanie danych sprzedażowych online: prezentowanie danych sprzedażowych oraz wskaźników wyliczonych na podstawie danych sprzedażowych w czasie rzeczywistym
 • Segmentacja klientów i produktów
 • Dynamiczna regresja i zaawansowane metody prognozowania
 • Analiza wariancji
 • Wielowymiarowa analiza i clastrowanie
 • Drzewa decyzyjne
 • Reguły asocjacyjne
 • Programowanie liniowe
 • Teoria kolejek do badań operacyjnych

Analityka w przemyśle: Predictive Maintenance

Koncepcja wykorzystania technologii BigData do analizy i przewidywania awarii urządzeń:

 • gromadzenie danych generowanych przez urządzenia w Hadoop Distributed File System
 • profilowanie cyklu życia urządzenia w celu określenia najbardziej narażonych elementów
 • wprowadzenie przepisów dotyczących zapobieganiu awarii maszyn na podstawie danych uzyskanych z wszystkich maszyn tego samego typu
 • przekazywanie raportów i wizualizacji prawdopodobieństwa awarii elementów urządzeń

Analityka w medycynie: Strategmed System / Big Data – Hadoop

 • Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce pozwoli osiągnąć lepsze efekty terapii
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych dla całej populacji chorych dzieci w Polsce dzięki zastosowaniu technologii Big Data
 • Projekt realizowany wspólnie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz wiodącymi placówkami klinicznymi w kraju
Analiza genotypu, stanu zdrowia, zastosowanej terapii oraz efektów leczenia dzieci chorych na białaczkę w całej Polsce celem personalizowania leczenia

Analityka w bankowości

 • Call center i kontekstowa reklama po przelewie
 • Kontekstowa reklama w bankomacie
 • Ocena kampanii marketingowych
 • Analiza click stream
 • Contact Database
 • Antyfraud

Inne zastosowania analityki

Dobrze zaprojektowana platforma analityczna powinna spełniać kilka, często rywalizujących ze sobą, celów. Oczekuje się, że wiedza płynąca z zastosowania analityki dostarczana będzie pracownikom operacyjnym w prosty sposób. Kierownik regionalny powinien otrzymać informację o konkretnym produkcie, kliencie czy kanale sprzedaży, którym powinien się zająć. Bez konieczności analizowania złożonych raportów i bez znajomości statystyki. Jednocześnie, pracownicy podejmujący strategiczne decyzje odnośnie sprzedaży, marketingu czy logistyki powinni mieć dostęp do danych za pośrednictwem narzędzi klasy BI, MS Excel lub generowanych raportów.

Michał Koziara

Prezes Zarządu, Big Data Evangelist, 3Soft