Zaznacz stronę

Boulebary

Boulebar to sieć punktów rozrywkowych należących do Boulebar Sverige AB. Firma posiada pięć lokali w Szwecji. Znajdują się w nich tory do gry w boule wraz z zapleczem gastronomicznym.

Potrzeba rozwoju

W związku z nieefektywnie prowadzonym systemem rezerwacji torów w punktach sieci Boulebar, klient zdefiniował potrzebę poprawy zarządzania kontaktami z użytkownikami torów oraz poprawy zarządzania informacją. Podjęto również decyzję o uruchomieniu rezerwacji torów i stolików online. Założono, że dzięki dedykowanej aplikacji online booking możliwa będzie redukcja kosztów obsługi klienta, przy jednoczesnym zwiększeniu sprzedaży. Wykonane przez 3Soft analizy: biznesowa i IT ujawniły problemy w integracji aplikacji systemu informatycznego sieci Boulebar, potwierdziły też zasadność poszerzenia funkcjonalności systemu o rezerwację online. Zgodnie z rekomendacją 3Soft w pierwszym etapie przystąpiono do integracji aplikacji funkcjonujących w Boulebar, a następnie stworzono i wdrożono system do online bookingu.

Autorskie rozwiązanie

Dostarczone już po pół roku rozwiązanie to autorski, niezawodny i stabilny system do rezerwacji online. Aplikacja została zintegrowana ze wszystkimi systemami informatycznymi klienta takimi jak: raportowanie, księgowanie i gromadzenie danych. Dzięki zaimplementowanemu rozwiązaniu wszystkie informacje są gromadzone i archiwizowane w ramach jednego systemu. Integracja aplikacji oraz wdrożenie systemu rezerwacji online pozwoliło na istotną poprawę procesu zarządzania informacją.

%

rezerwacji dokonywanych online

Z punktu widzenia IT

Przy realizacji rozwiązania wykorzystane zostały technologie IT, takie jak: ASP .NET 4.0, WCF, Adobe Flex 4, Entity Framework 4.1, AJAX, FastReport 1.5.1. System wykorzystuje bazę danych MS SQL oraz MS IIS 2008.
System został zintegrowany z używanymi przez klienta systemami, z systemem e-conomic oraz POS (Point of Sales).
W ramach kontynuacji współpracy jako odpowiedź na nowe potrzeby biznesowe klienta 3Soft dostarczyła dodatkowe rozwiązanie, mianowicie zautomatyzowany proces prowadzenia gry pozwalający na automatyczne zliczanie punktów oraz komunikację za pomocą Touch screen.

Optymalizacja i zwiększenie efektywności pracy personelu restauracji

Lepsza wewnętrzna koordynacja działań

Poprawa procesu zarządzania informacją

Wzrost efektywności prowadzonej działalności gospodarczej

Dostosowanie form obsługi/komunikacji do potrzeb klienta

Osiągnięcie celu uruchomiania nowego kanału sprzedażowego