Zaznacz stronę

EDF Paliwa

EDF Paliwa to jeden z dwóch największych nabywców węgla energetycznego w Polsce. Spółka związana jest ze światowym liderem rynku energii Grupą EDF. EDF Paliwa dostarcza paliwa produkcyjne do wszystkich elektrowni oraz elektrociepłowni z Grupy EDF w Polsce, zagospodarowuje popioły lotne i żużel (UPS) produkowane oraz składowane przez EDF Kraków S.A.

Optymalizacja kosztów

EDF dąży do optymalizacji kosztów funkcjonowania systemów informatycznych przeznaczonych do zarządzania obsługą logistyczną wszystkich podmiotów grupy. W spółce funkcjonował system desktopowy, który jednak nie spełniał oczekiwań. Dodatkowo system był drogi w utrzymaniu oraz rozwoju. Dlatego podjęto decyzję o zastąpieniu go nowym, tańszym i lepiej odpowiadającym na potrzeby użytkowników systemem webowym.

Nowy System Logistyczny (NSL)

Wytworzone oraz wdrożone przez 3Soft rozwiązanie umożliwia monitoring usług logistycznych. Przy zachowaniu określonych warunków monitoring jest możliwy również w czasie rzeczywistym. Dzięki zastąpieniu rozwiązania desktopowego nowoczesną aplikacją webową, narzędzie jest widoczne w sieci EDF, a dostęp do niego uzyskali wszyscy upoważnieni użytkownicy dysponujący kontem w domenie EDF.

Z punktu widzenia IT

Przy realizacji rozwiązania zastosowane zostały technologie IT, takie jak: MVC.NET 4.0 i Entity Framework 4.0. System został zintegrowany z używanymi w EDF Polska systemami: GE (system dedykowany EDF), Active Directory oraz z SAP. System wykorzystuje bazę danych SQL Server 2008 R2.

Zwiększenie efektywność zarządzania procesami logistycznymi

Optymalizacja działania i kosztów związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego

Poprawa procesu zarządzania ryzykiem

Uzyskanie moliwości kontroli i negocjowania lepszych cen na rynku