Zaznacz stronę

EDF Smarg

EDF Polska S.A. koordynuje działalność 11 spółek wytwórczych i usługowych należących do międzynarodowego lidera rynku energii – Grupy EDF. Grupa jest właścicielem 20% wszystkich elektrowni jądrowych na świecie, działa w 24 krajach, gdzie obsługuje 38 milionów klientów oraz zatrudnia ponad 160 tys. pracowników. EDF to największy inwestor zagraniczny w sektorze produkcji energii elektrycznej i ciepła w Polsce.

Potrzeba zaimplementowania nowego systemu

Ze względu na plan wyłączenia serwerów Lotusa dział IT Klienta zdecydował o wycofaniu, używanego do zarządzania gospodarką smarowniczą, drogiego w utrzymaniu rozwiązania informatycznego opartego na technologii Lotus. W konsekwencji powstała potrzeba zaprojektowania, wytworzenia i wdrożenia nowego systemu powielającego funkcjonalność poprzedniego rozwiązania, a także uwzględniającego nowe funkcjonalności wskazane przez Klienta.

Rozwiązanie - Smarg

Rozwiązanie obejmowało implementację oraz wdrożenie zaawansowanego systemu do zarządzania gospodarką smarowniczą w jednej z polskich elektrowni należącej do grupy EDF. Przykładowe funkcjonalności systemu to:

  • tworzenie harmonogramów wykonywania przeglądów i smarowań urządzeń
  • automatyczne generowanie kart usług, wysyłanych do zewnętrznej firmy realizującej usługi przeglądów i smarowań urządzeń.

Z punktu widzenia IT

Przy realizacji rozwiązania zastosowana została technologia ASP.NET Web Forms. System wykorzystuje bazę danych MS SQL Server 2008 R2 oraz został zintegrowany z używanymi w EDF Polska systemami Sharepoint i Active Directory.

Obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury IT

Uniezależnienie od drogich licencji

Obniżenie ryzyka niedostępności aplikacji w skutek awarii, dzięki uruchomieniu jej na farmie IIS