Zaznacz stronę

NFOŚiGW Generator

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to instytucja, której celem jest zapewnienie niezbędnego wsparcia dla przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Od 25 lat NFOŚiGW prowadzi na terenie całego kraju działalności finansową i edukacyjną oraz jest administratorem środków krajowych i zagranicznych.

Problem biznesowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako instytucja przyznająca dofinansowanie na działania proekologiczne, obsługiwał duże ilości wielostronicowych wniosków składanych przez beneficjentów w formie papierowej. Taka forma obsługi obniżała efektywność pracy poszczególnych departamentów oraz wydłużała czas rozpatrywania wniosków.

Zarząd NFOŚGW w celu optymalizacji i ujednolicenia procesów obsługi wniosków i komunikacji między departamentami, a tym samym podwyższenia efektywności pracy całej organizacji, zdecydował o wdrożeniu dedykowanego systemu informatycznego.

Rozwiązanie

3Soft dostarczyła i wdrożyła system Generator Wniosków o Dofinansowanie, który zgodnie z oczekiwaniami Klienta był dodatkowo modyfikowany na etapie wdrożenia.  To narzędzie umożliwiające przygotowanie i przekazanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków krajowych.

Generator Wniosków o Dofinansowanie umożliwia między innymi:

  • uzupełnianie wniosków on-line,
  • składanie wniosków w NFOŚiGW poprzez platformę ePUAP,
  • podpisywanie wniosków podpisem kwalifikowanym oraz weryfikację tych podpisów,
  • ocenianie wniosków przez pracowników NFOŚiGW,
  • archiwizację i udostępnianie wniosków w jednym systemie,
  • monitorowanie postępów w obsłudze wniosków.

Generator Wniosków o Dofinansowanie składa się z dwóch podstawowych podsystemów:

  • edytora formularzy – narzędzia pozwalającego pracownikom NFOŚiGW na tworzenie i publikowanie na stronie internetowej formularzy do uzupełniania przez Wnioskodawców,
  • aplikacji internetowej pozwalającej na wypełnianie, zatwierdzanie i przesyłanie formularzy do NFOŚiGW drogą elektroniczną oraz ocenę merytoryczną takiego wniosku przez pracowników Funduszu.

Rozwiązanie od strony IT

Przy realizacji rozwiązania wykorzystane zostały technologie IT, takie jak: MVC .NET 3.0, Entity Framework 4.0, WCF, JavaFX . System wykorzystuje bazę danych SQL Server 2008 R2.

Aplikacja Generator Wniosków o Dofinansowanie została zintegrowana z platformą ePUAP, Lokalnym Systemem Informatycznym Funduszu, Repozytorium Dokumentów Elektronicznych oraz ActiveDirectory.

Wzrost ilości rozpatrywanych wniosków

Budowanie wizerunku NFOŚiGW jako instytucji przyjaznej Klientowi przez udostępnienie możliwości składania wniosków on-line

Zwiększenie efektywności organizacji pracy NFOŚGW

Poprawa postrzegania Funduszu przez Wnioskodawców dzięki ujednoliceniu formularzy stosowanych w poszczególnych konkursach