Zaznacz stronę

Nutrico

Nutrico Sp. z o.o. jest na rynku medycznym liderem w wykorzystywaniu zaawansowanych technologii w leczeniu żywieniowym. Nutrico prowadzi szpital specjalizujący się w sporządzaniu i dostawie unikalnych, wieloskładnikowych mieszanin do żywienia dożylnego (pozajelitowego). Mieszaniny te sporządzane są w aptece szpitalnej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Żywienie dożylne Nutrico jest dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta, na konkretny dzień jego terapii i dostarczone w ścisłym reżimie czasowym i temperaturowym we wskazany adres.

 

Problem biznesowy

Nutrico opiera się na twardych, naukowych dowodach wg zasad EBM (ang. Evidence Based Medicine) w zakresie leczenia żywieniowego i wykorzystuje aktualną światową wiedzę i doświadczenia. Nutrico wciąż jednak szuka nowych rozwiązań, ulepszeń i innowacji. W spółce funkcjonowała prosta aplikacja wspomagająca proces zamawiania leków oraz osobna aplikacja wspomagająca proces przygotowania mieszanek do żywienia pozajelitowego. Stosowanie odrębnych aplikacji nie spełniało oczekiwań efektywnościowych i utrudniało dalszy rozwój spółki. Dlatego podjęto decyzję o zastąpieniu ich nowym, lepiej odpowiadającym na potrzeby użytkowników, zintegrowanym, kompletnym i bezpiecznym systemem informatycznym, który opiera się o 3 główne zasady:
1. Mobilność
2. Outcourcing przechowywania danych osobowych i danych wrażliwych
3. Praca w czasie rzeczywistym z bezpośrednim połączeniem z komputerami mieszającymi leki

Współpraca z klientem

W lipcu 2014 roku klient przekazał wytyczne dotyczące budowy oraz funkcjonalności systemu, na podstawie których zrealizowana została pierwsza część projektu. Pierwsza iteracja obejmowała przepisanie istniejącego systemu oraz uzupełnienie go o wskazane brakujące elementy. Kolejne realizowane iteracje stanowią rozwój systemu, wzbogacają go o nowe funkcjonalności i decydują o jego innowacyjnym charakterze.

Rozwiązanie

3Soft opracowała i wdrożyła system informatyczny klasy CNS wspomagający proces przygotowania mieszanek do żywienia pozajelitowego. System składa się z trzech głównych podsystemów. I tak, aplikacja dla lekarzy umożliwia przygotowywanie wieloskładnikowych zleceń lekarskich żywienia klinicznego zarówno dojelitowego jak i pozajelitowego oraz łączenia obu rodzajów leczenia. Aplikacja dla farmaceuty umożliwia obsługę przesłanych zleceń, tj. ich weryfikację pod kątem poprawności, zwrot w przypadku wykrycia nieprawidłowości oraz przyjęcie do realizacji poprawnego dokumentu. Natomiast trzeci podsystem, panel administratora, pozwala na zarządzanie użytkownikami systemu oraz szpitalami i oddziałami, z którymi podpisane zostały kontrakty. Najważniejszym elementem umożliwiającym sprawne działanie jest to, że lekarz zlecający wykonanie leku dla swojego pacjenta może to zrobić nawet na swoim smartfonie, a e-zlecenie które wygeneruje jest równocześnie plikiem produkcyjnym dla komputera mieszającego w aptece szpitalnej. Od momentu wdrożenia CNS możliwe stało się wykonywanie zleceń ze szpitali odległych setki kilometrów od siedziby Nutrico Sp. z o.o. i dostarczenie leków we wskazany adres w czasie 6 godzin od zlecenia!

Zwiększenie bezpieczeństwa przygotowywania mieszanek poprzez ograniczenie ryzyka błędu ludzkiego

Wsparcie lekarza w procesie przygotowania recept poprzez dedykowane kalkulatory dla wszystkich jednostek chorobowych i wszystkich rodzajów pacjentów

Optymalizacja planowania zakupów składników koniecznych do produkcji mieszanek dzięki zunifikowanej bazie informacji o dotychczas przyjętych receptach – wykorzystanie Big Data to ograniczania strat produkcyjnych i optymalizacji czasu pracy

Skrócenie procesu planowania żywienia pacjenta (szacowany czas przygotowania przez lekarza klasycznego zlecenia to ok 10-15 min, przy użyciu CNS 10-15 sek!

Zwiększenie możliwości produkcyjnych poprzez automatyczne przesyłanie zleceń z systemu do mieszalnika – ograniczenie wykonania ręcznego, automatyzacja produkcji, brak przerostu zatrudnienia

Stały wgląd dyrektora szpitala w stosowane leczenia i stały controlling zarządczy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu 3Soft w tworzeniu systemów IT oraz know-how jakim dysponuje Nutrico, powstało jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań farmaceutycznych w zakresie żywienia klinicznego. System informatyczny CNS stosowany jest m.in. do indywidualizacji mieszanek, planuje ich indywidualny skład. Medycznie ma to spore znaczenie dla skuteczności stosowanej terapii żywieniowej. Dzisiaj, praktycznie każdy lekarz może używać oprogramowania CNS w każdym miejscu na Ziemi z dostępem do sieci internetowej. Zyskują wszyscy tj. lekarz, bo CNS skraca do minimum proces planowania leczenia, dyrektor szpitala, bo ma stały wgląd w stosowane koszty leczenia, apteka szpitalna – bo może kontrolować na bieżąco proces sporządzania mieszanin i dostaw, no i wreszcie sam pacjent – bo otrzymuje bezpieczne i prawidłowo zaplanowane żywienie dla siebie. Badania naukowe pokazują, że ryzyko błędu przy zastosowaniu tego rodzaju systemów komputerowych spada nawet o 60%!

dr n. med. Łukasz Drozd

Autor algorytmów obliczeniowych i rozwiązań stosowanych w CNS, Nutrico