Zaznacz stronę

TOYA e-commerce

Grupa Toya S.A. działająca w branży artykułów przemysłowych jest liderem na polskim rynku narzędzi ręcznych i elektronarzędzi przeznaczonych zarówno dla profesjonalistów, jak i do domowego użytku. Grupa zajmuje się dystrybucją produktów poprzez rozwiniętą sieć sprzedaży w kraju i zagranicą.

Problem biznesowy

W 2011 roku Toya zdecydowała się na rozwinięcie kanałów sprzedaży firmy w oparciu o e-commerce w celu zwiększenia sprzedaży. Powstały dwa portale typu B2C: toya24.pl oraz toyaoutlet.pl. Portale zostały dwukierunkowo zintegrowane z SAP. Do SAP jako systemu ERP, finalnie trafiają zamówienia oraz z SAP pobierane są informacje na temat produktów, np. ich ceny, stany magazynowe, nazwy. Toya24.pl oraz toyaoutlet.pl wykorzystują gotowe rozwiązanie – platformę e-commmerce Magento. Za implementację i obsługę Magento odpowiadała firma zewnętrzna specjalizująca się we wdrożeniach rozwiązań tej klasy.

Firma Toya zdefiniowała problem polegający na zbyt wolnym działaniu sklepu internetowego, a co za tym idzie znacznym spadku użyteczności platformy. Problem miał bezpośrednie przełożenie na niezrealizowanie przez Toya założonych celów sprzedażowych. Analizy wykonane przez 3Soft wykazały, że na poziomie technicznym całość rozwiązania informatycznego nie funkcjonowała w sposób poprawny, a wprowadzane zmiany mające zwiększyć wydajność de facto generowały kolejne problemy. Projekt dla Toya wybiegał poza standardowe rozwiązania. Wyznaczone przez firmę oczekiwania i cele biznesowe wskazywały na potrzebę dostosowania gotowego oprogramowania do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

Audyty i analizy

Na podstawie wstępnej weryfikacji wykonanej przez 3Soft zdefiniowane zostały główne problemy: operacyjne oraz techniczne na poziomie programistycznym i konfiguracyjnym. Kluczowe problemy zlokalizowane zostały w obrębie:

 • strony firmowej toya.pl,
 • systemów B2C,
 • systemu ofertowego,
 • systemu B2B.

3Soft przedstawiła rekomendacje działań zmierzających do rozwiązania zidentyfikowanych problemów. Po audycie początkowym oraz deklaracji współpracy przygotowana został pogłębiona analiza zgodności celów biznesowych z wdrożonym rozwiązaniem e-commerce oraz jego efektywnością. Przeanalizowano procesy realizowane przez platformę funkcjonującą w Toya, między innymi w zakresie wzajemnej współpracy systemów. Analiza biznesowa pokazała, że w wyniku niespełniania przez platformę wdrożoną w Toya standardów strony przyjaznej użytkownikowi takich jak: intuicyjność, łatwość dostępu do pełnych informacji na temat oferowanych produktów, krótki czas dotarcia do poszukiwanego produktu, firma nie mogła skutecznie realizować w kanale e-commerce założonych celów sprzedażowych. Podczas pogłębionej analizy IT skupiono się na zaprojektowaniu rozwiązania najistotniejszego z punktu widzenia Toya problemu, rozpoznanego na etapie audytu początkowego tj. wydajności platform e-commerce. Oprócz zaprojektowania rozwiązania przyjęto wskaźniki względem których weryfikowana była skuteczność rozwiązania. Założeniem 3Soft był wzrost wydajności wybranych podstron obu platform e-commerce o min. 25%. W efekcie pogłębionej analizy powstała dokumentacja opisująca:

 • sposób rozwiązania problemu,
 • sposób wdrożenia rozwiązania na środowisku klienta,
 • oczekiwane rezultaty i sposób ich weryfikacji.

Po pogłębionej analizie biznesowej i IT 3Soft wskazała rekomendacje dla rozwiązania wybranych problemów.

Rozwiązanie od strony IT

Proces wdrożenia obejmował następujące działania:

 • migrację danych dotyczących produktów, z uwzględnieniem potrzeby zmiany struktury produktów,
 • opracowanie i wdrożenie zmiany procesu biznesowego w zakresie dodawania opisów do zaimportowanych produktów, poprzez instalację dodatku do Magento, który umożliwia Product Managerowi zmianę zestawu cech z poziomu widoku siatki produktów,
 • instalację dodatków do Magento, pozwalających na zmianę typu produktu oraz zestawu cech produktów, oraz implementacja dedykowanego dla Toya, dodatku do Magento, rozszerzającego widok siatki produktów w panelu administracyjnym o dodatkowe kolumny; dodatek zgodny ze standardem Magento Connect w wersji 2
 • odinstalowanie niektórych zbędnych nakładek oraz/lub ponowne skonfigurowanie pozostałych.
 • Średni wzrost wydajności dwóch platform e-commerce 40% 40%
 • Wzrost wydajności podstron obu platform e-commerce 25% 25%
 • Wzrost wydajności wybranych podstron 81% 81%

Powyższe przełożyło się na większe zadowolenie klientów firmy Toya, mniejszy procent porzuconych koszyków i więcej sprzedanych produktów. Dzięki zmianie struktury danych w zakresie cech produktów uporządkowane zostały procesy biznesowe, podczas których dane te są modyfikowane lub dodawane. 3Soft zidentyfikowała dodatkowe obszary, których optymalizacja wykraczała poza zakres projektu. Proponowane usprawnienia zostały pozytywnie przyjęte przez Toya i zrealizowane. Satysfakcja klienta z osiągniętych rezultatów pozwoliła na kontynuację współpracy.