Zaznacz stronę

XCaliber

Wyzwanie

XCaliber specjalizuje się w dostarczaniu systemów dla operatorów kasyn internetowych, zakładów bukmacherskich i loterii. Celem projektu było odciążenie obecnego systemu wykorzystywanego do celów analitycznych, a także przygotowanie spersonalizowanej konfiguracji usług w chmurze, pozwalającej na uruchomianie na żądanie skonteneryzowanego środowiska spełniającego potrzeby raportowe klienta.

XCaliber Logo

Rozwiązanie

W ramach projektu została przygotowana konfiguracja klastra Apache Hadoop w oparciu o dystrybucję Hortonworks. Platforma została zaimplementowana w oparciu o infrastrukturę chmurową Amazon Web Services w modelu PaaS. Architektura klastra, zrealizowana dzięki Apache Hadoop i Apache Spark, została rozszerzona o dodatkowe komponenty open source pozwalające na modelowanie przepływu i analizę danych takie jak Superset oraz Airflow. Dodatkowo, środowisko zostało zintegrowane z mechanizmami skalowania w chmurze oraz skonteneryzowane z wykorzystaniem m.in. Kubernetes, Helm, Træfik i Docker.

Faza I
  • przygotowanie architektury oraz uruchomienie klastra Hadoop, w pełni spełniającego wymagania klienta
  • dobór odpowiednich usług w ramach Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) dostępnych w chmurze AWS
  • optymalne rozmieszczenie usług klastra HDP na serwerach
Faza II
  • uruchomienie i konfiguracja klastra Hadoop umiejscowionego w istniejącej infrastrukturze chmurowej klienta
  • utworzenie Data Lake przy użyciu Kafka Connect oraz integracja z obecnymi systemami klienta
Faza III
  • warsztaty architektoniczne prowadzone we współpracy zespołów 3Soft – XCaliber, pod kątem możliwych do wykorzystywania komponentów, których efektem była przygotowana koncepcja wysokoskalowalnego, skonteneryzowanego środowiska działającego we współpracy z Hortownworks Data Platform.
  • przygotowanie dokumentacji architektonicznej, stanowiącej wsad do rozpoczęcia prac wdrożeniowych
Faza IV
  • uruchomienie platformy bazującej na rozproszonej infrastrukturze komponentów analitycznych wspomagających przetwarzanie i wizualizację danych
  • integracja komponentów w ramach jednego skonteneryzowanego systemu
  • wdrożenie mechanizmów autoskalowania platformy zapewniających wysoką dostępność usług

Dzięki rozszerzeniu architektury ekosystemu Apache Hadoop o mechanizmy autoskalowania w chmurze, umożliwiliśmy naszym klientom optymalizację ich biznesu dzięki analizie i wizualizacji danych.

Wojciech Sznapka

Head Of Development, XCaliber

Korzyści biznesowe

Efektem wspólnej pracy zespołów 3Soft i XCaliber jest rozwiązanie umożliwiające klientom XCaliber optymalizację ich modelu biznesowego poprzez analizę aktywności tysięcy graczy i milionów transakcji dziennie. W ramach projektu zaadresowane zostały zaawansowane potrzeby raportowe, z zachowaniem gwarancji separacji danych poszczególnych klientów. Wypracowana dedykowana konfiguracja ekosystemu Hadoop, rozszerzona o mechanizmy autoskalowania w chmurze, pozwala na uruchomianie skonteneryzowanych środowisk analityczno-raportowych na żądanie, dopasowanego do potrzeb XCaliber oraz Jego Klientów. Dzięki eksperckiej wiedzy i bliskiej współpracy zespołów XCaliber i 3Soft możliwa była realizacja założeń projektowych i dostarczenie produktu we wszystkich fazach projektu. Użycie technologii chmurowych umożliwiło elastyczną alokację zasobów, co pozwoliło na redukcję kosztów związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem dużych zbiorów danych.

+

Obustronny transfer wiedzy poprzez pracę we wspólnym, interdyscyplinarnym zespole

Ograniczenie kosztów projektu dzięki zastosowaniu technologii open source

Zapewnienie wysokiej dostępność i skalowalności platformy dzięki konteneryzacji komponentów

Zapewnienie elastyczności rozwiązania oraz skrócenie czasu wdrożenia poprzez wykorzystanie mechanizmów chmurowych