Zaznacz stronę

3Soft stawia na innowacje

Od początku 2013 roku w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” realizujemy projekt „3Soft stawia na innowacje, czyli Demand more! Od oprogramowania do hostingu, infrastructure as a service (IaaS) i interaktywnej komunikacji multimedialnej”.

Celem projektu jest poszerzenie zakresu oferowanych usług. Chcemy go osiągnąć między innymi poprzez działania inwestycyjne. W ramach projektu powstały:

  • nowa serwerownia,
  • mobilna sala szkoleniowa,
  • sala wideokonferencyjna.

Realizacja założonych inwestycji przez stworzenie w firmie efektywnej i funkcjonalnej infrastruktury technicznej, w postaci nowej serwerowni, pozwala na zapewnienie klientom kompleksowych usług: VPS, IaaS oraz hostingu poczty elektronicznej i stron internetowych. Dodatkową korzyścią z wdrażanego projektu dla naszych klientów i partnerów, w szczególności zagranicznych, jest możliwość zdalnej komunikacji oraz zdalnego nawiązywania kontaktów biznesowych. Zbudowana w tym celu sala wideokonferencyjna ułatwia klientom i partnerom kontakt z m.in. analitykami, project menagerami i architektami systemów informatycznych 3Soft oraz umożliwia bezpośrednią, interaktywną rozmowę praktycznie bez ograniczeń terytorialnych. Inwestycja w zaawansowane technicznie rozwiązanie pozwala również na prowadzenie szkoleń w siedzibie Klienta.

Efekty realizacji projektu:

  • wzrost konkurencyjności oferty 3Soft,
  • poprawa komunikacji na linii 3Soft – Klient,
  • zwiększenie wydajności pracy nad projektami,
  • oszczędność czasu i kosztów zarówno po stronie Klienta, jak i 3Soft.

Więcej na:

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Wartość projektu 1.062.843,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 518.460,00 PLN.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

3Soft “Wyższy poziom dojrzałości”

W 2011 roku w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki złożyliśmy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zatytułowanego właśnie Wyższy Poziom Dojrzałości: kompetencje, profesjonalizm, skuteczność.

Z radością informujemy, że nasz wniosek uzyskał pozytywną ocenę Komisji Projektów i został przyjęty do realizacji. Otrzymaliśmy środki, dzięki którym możliwe będzie doskonalenie naszej organizacji w 3 głównych aspektach:

  • organizacji procesów sprzedaży (wdrożenia metodyk sprzedaży),
  • zarządzaniu zasobami ludzkimi,
  • zarządzaniu jakością.

Wierzymy, że ciągłe doskonalenie w wymienionych obszarach przełoży się na zadowolenie i konkretne korzyści dla naszych klientów oraz pracowników i samej firmy.
W ramach projektu realizować będziemy długofalowy program szkoleń. Celem jest zdobycie gruntownej wiedzy technicznej oraz uzyskanie cenionych certyfikatów branżowych. Dodatkowo wszyscy pracownicy skorzystają ze szkoleń doskonalących umiejętności interpersonalne. Dobra komunikacja z zasady przekłada się na lepszą atmosferę w pracy
i wzrost efektywności, a to już niewątpliwie zysk dla całej firmy.
Wsparcie działu sprzedaży umożliwi nam jeszcze większą koncentrację na wartościach jakie dostarczamy naszym klientom. Transfer technologii oraz wiedzy, czyli to jak rozumiemy sprzedaż, stanowi wyzwanie i wymaga ciągłego ulepszania. Ten projekt nam to umożliwia.
Jakość dostarczanych rozwiązań IT stanowi jedną z podstawowych wartości dla naszych klientów. Dlatego też przez najbliższe 2 lata uzyskamy certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 27001.

Projekt nr WND-POKL.08.01.01-24-035/11
„Wyższy Poziom Dojrzałości: kompetencje, profesjonalizm, skuteczność”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 PO KL