Zaznacz stronę

Informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 3SOFT S.A. z siedzibą przy ul. Porcelanowej 23 w Katowicach (40-246), tel.:+48 32 204 2786, adres e-mail: biuro@3soft.pl
  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem iod@3soft.pl.
  3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Przesyłając aplikację zgadzasz się na przetwarzanie przez 3Soft S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz Administratora usługi zarządcze i księgowe.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Cofnięcie zgody można zrealizować kontaktując się z nami pod adresem praca@3soft.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do zakończenia rekrutacji na to stanowisko,  a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy.