Zaznacz stronę

Zmiany korporacyjne

3Soft S.A. informuje o nowym ogłoszeniu Spółki:

Numer ogłoszenia: 80786

Nr monitora: 30/2023

Data publikacji: 2023-02-13

Treść ogłoszenia:

W dniu 31.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści:  Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA  NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących  w  skład organu wykreślić: 1  1.  BIEŃKOWSKI  2. DAWID 3. 80040405016 wpisać: 2 1. DANOWSKI  2. PRZEMYSŁAW 3. 82060708139