Zaznacz stronę

Business
Automation

Globalizacja, zwiększająca się konkurencyjność na rynkach oraz konieczność ciągłej optymalizacji powodują, że automatyzacja procesów biznesowych jest kluczowa w każdym nowoczesnym przedsiębiorstwie. Business Automation w połączeniu z Artificial Intelligence i Data Management jest podstawą transformacji w kierunku Data-Driven Business.

Mnogość procesów realizowanych w firmach oraz zaawansowanie i złożoność wykorzystywanych systemów informatycznych wymagają kompleksowych rozwiązań, które przy wsparciu pracowników pozwolą w pełni wykorzystać potencjał biznesowy.

Tworzymy dedykowane rozwiązania informatyczne na poziomie enterprise.

Wieloletnie doświadczenie w realizacji złożonych projektów informatycznych, pozwala nam tworzyć systemy odpowiadające na specyficzne potrzeby klientów, uwzględniające ich indywidualne wymagania biznesowe. Proponowane rozwiązania opieramy na dokładnej analizie potrzeb klienta, wykorzystaniu najnowszych technologii i indywidualnym podejściu.

Projekty realizujemy, łącząc dobre praktyki z metodyk zarządzania projektami Prince2, nadzorowanymi przez certyfikowanych Project Managerów, oraz budowy i wdrażania systemów informatycznych Agile, stosowane na poziomie zespołów projektowych. Takie podejście stanowi unikatowe połączenie, którego efektem jest utrzymywanie ram budżetowych projektu przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności poprzez zwinną pracę zespołu.

Nasze zespoły programistyczne pracują w oparciu o wewnętrzne standardy bezpieczeństwa i tworzenia kodu, dzięki którym kod ma jednolitą strukturę i może być w łatwy sposób modyfikowany. Technologie i języki programowania dobieramy do wymagań projektów tak by zapewnić najwyższą efektywność i skalowalność rozwiązań przy najkrótszym czasie realizacji.

Nasze doświadczenie

Zrealizowaliśmy dziesiątki dedykowanych projektów z obszaru Business Automation, dla przedsiębiorstw z różnych branż. Nasi specjaliści wspierają klientów na każdym etapie tworzenia dedykowanego oprogramowania.

Identyfikacja celów biznesowych i zbieranie wymagań

Początkowym etapem współpracy jest analiza procesów biznesowych zachodzących w danej organizacji, określenie celów biznesowych, które należy osiągnąć dzięki automatyzacji oraz zebranie szczegółowych wymagań.

Testy

Na każdym etapie rozwoju oprogramowania wykonywane są testy cząstkowe i całościowe, ręczne i automatyczne. W ramach testów końcowych przeprowadza się dodatkowo testy wydajności i bezpieczeństwa dostarczanego rozwiązania.

Projekt rozwiązania informatycznego

Na podstawie zdefiniowanych celów biznesowych oraz zebranych wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych, tworzymy projekt techniczny, uwzględniający automatyzację procesów w oparciu o system informatyczny.

Wdrożenie

Na etapie wdrożenia uruchamiamy rozwiązanie informatyczne w środowisku produkcyjnym. Proces ten realizujemy często w modelu wieloetapowych Go-Live z zachowaniem reżimu czasowego, w tym okien serwisowych oraz świadcząc usługę ciągłego nadzoru autorskiego.

Prace programistyczne

Zakres prac będący przedmiotem projektu dzielony jest na funkcjonalne etapy. Wymogiem każdego etapu jest dostarczenie wartości biznesowej, co pozwala na bieżąco kontrolować postęp realizacji i jakość tworzonego rozwiązania.

Wsparcie techniczne i utrzymanie ciągłości działania

Zapewniamy ciągłość działania systemu, świadcząc całodobowe wsparcie techniczne. Usługi utrzymania świadczymy w oparciu o najlepsze praktyki, gwarantując dotrzymanie zdefiniowanych parametrów SLA.

Identyfikacja celów biznesowych i zbieranie wymagań

Początkowym etapem współpracy jest analiza procesów biznesowych zachodzących w danej organizacji, określenie celów biznesowych, które należy osiągnąć dzięki automatyzacji oraz zebranie szczegółowych wymagań.

Projekt rozwiązania informatycznego

Na podstawie zdefiniowanych celów biznesowych oraz zebranych wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych, tworzymy projekt techniczny, uwzględniający automatyzację procesów w oparciu o system informatyczny.

Prace programistyczne

Zakres prac będący przedmiotem projektu dzielony jest na funkcjonalne etapy. Wymogiem każdego etapu jest dostarczenie wartości biznesowej, co pozwala na bieżąco kontrolować postęp realizacji i jakość tworzonego rozwiązania.

Testy

Na każdym etapie rozwoju oprogramowania wykonywane są testy cząstkowe i całościowe, ręczne i automatyczne. W ramach testów końcowych przeprowadza się dodatkowo testy wydajności i bezpieczeństwa dostarczanego rozwiązania.

Wdrożenie

Na etapie wdrożenia uruchamiamy rozwiązanie informatyczne w środowisku produkcyjnym. Proces ten realizujemy często w modelu wieloetapowych Go-Live z zachowaniem reżimu czasowego, w tym okien serwisowych oraz świadcząc usługę ciągłego nadzoru autorskiego.

Wsparcie techniczne i utrzymanie ciągłości działania

Zapewniamy ciągłość działania systemu, świadcząc całodobowe wsparcie techniczne. Usługi utrzymania świadczymy w oparciu o najlepsze praktyki, gwarantując dotrzymanie zdefiniowanych parametrów SLA.

Korzyści

Automatyzacja procesów biznesowych umożliwia zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstw i jest punktem wyjścia do dalszego, kontrolowanego rozwoju. Business Automation stanowi jeden z kluczowych elementów w transformacji przedsiębiorstw w kierunku Data-Driven Business.

Realizacji złożonych procesów AI w krótkim czasie

Szybsze dotarcie do klientów w obszarze świadczonych usług

Zwiększenie efektywności procesów biznesowych

Sprawdź czym jeszcze się zajmujemy

Artificial Intelligence

ZOBACZ WIĘCEJ

Data Management

ZOBACZ WIĘCEJ

KONTAKT Z NAMI

Spotkajmy się i porozmawiajmy