Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność. W niniejszej Polityce prywatności znajdziesz informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.3soft.pl. Dodatkowe informacje na temat plików cookies oraz podobnych technologii możesz znaleźć w Polityce cookies: https://www.3soft.pl/polityka-cookies.

Poniżej zamieszczamy podstawowy obowiązek informacyjny według RODO, który dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli nie pozostajesz z nami w szczególnej relacji np. jesteś jedynie użytkownikiem przeglądającym naszą stronę internetową.

Jeżeli jesteś m.in. naszym klientem, osobą reprezentującą naszego kontrahenta, kandydatem do pracy lub członkiem naszych organów, wówczas dotyczą Cię szczegółowe klauzule zamieszczone w dalszej sekcji Polityki prywatności.

 

Obowiązek informacyjny według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.), dalej: RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest 3Soft S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Gawronów 6.
  2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@3soft.pl.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, obsługi procesu zamówienia, do kontaktu handlowego oraz przekazywania Tobie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, ofert, treści marketingowych, promocyjnych oraz udostępniania Ci treści gromadzonych w serwisie.
  4. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody lub w prawnie uzasadnionym interesie polegającym na zapewnieniu kontaktu, odpowiadaniu na zapytania, udzielaniu informacji, a także w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną.
  5. W przypadku dostarczania informacji handlowej i marketingowej celem przetwarzania jest przekazywanie Tobie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, ofert, treści marketingowych, promocyjnych oraz udostępniania Ci treści gromadzonych w serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda, a także uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Ciebie zgody (marketing bezpośredni) – art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.
  6. Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych są uzależnione od celu, w jakim się z nami kontaktujesz, oraz od tego, w jakiej pozostajemy relacji, zazwyczaj obejmują: numer telefonu, adres, nazwę, imię, nazwisko, funkcję (osoba reprezentująca lub do kontaktu) i e-mail; zależy nam na tym, by za każdym razem wykorzystywać wyłącznie te dane, które są niezbędne.
  7. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy, w tym nasza obsługa informatyczna oraz podmioty współpracujące z nami, a także podmioty uprawnione do otrzymywania informacji na podstawie przepisów prawa.
  8. Administrator z uwagi na korzystanie z dostawców, którzy przechowują dane na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. Google LLC) może przekazywać Twoje dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co odbywa się zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, w której stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych dla tego obszaru. W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul umownych, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO) lub na podstawie Twojej wyraźnej zgody na takie przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (art. 49 ust. 1 lit. a RODO).
  9. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy, obsługi procesu zamówienia, działań marketingowych oraz do kontaktu w celach marketingowych, lub czasu niezbędnego w celu obrony lub dochodzenia roszczeń, a jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody.
  10. Masz prawo żądania dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wysyłając mail na adres iod@3soft.pl; zrealizujemy te prawa na zasadach określonych przez RODO.
  11. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  12. Gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  13. Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
  14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji obsługi procesu zamówienia, prowadzenia działań marketingowych oraz kontaktu.

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Pawła Bociągi, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych, pod adresem e-mail: iod@3soft.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  • Informacja dla pracowników kontrahenta: Zobacz
  • Informacja dla osób repezentujących kontrahenta (spółkę handlową): Zobacz
  • Informacja dla kontrahentów (osób fizycznych): Zobacz
  • Informacja dla kandydatów do pracy: Zobacz
  • Informacja dla kandydatów do pracy (rekrutacja przez agencję rekrutacyjną): Zobacz
  • Informacja dla członków organów: Zobacz
  • Informacja dla akcjonariuszy: Zobacz
  • Informacja na temat monitoringu: Zobacz

   

 

 1. Dodatkowe informacje

 2. Bezpieczeństwo

  Dokładamy starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z naszej strony internetowej, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia Twoich danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Dane przekazywane za pośrednictwem zamieszczonego na naszej stronie formularza kontaktowego chronione są za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer). Niezależnie od powyższego zalecamy ostrożność i stosowanie oprogramowania chroniącego przed tzw. malware i innymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu (program antywirusowy, firewall).

   

  Logi serwera

  Korzystanie z naszej aplikacji wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Zapytania kierowane do serwera zapisywane są w logach serwera. Logi obejmują w szczególności informacje na temat Twojego adresu IP, datę i czas serwera, a także informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji. Służą one wyłącznie do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana osobom trzecim, z wyłączeniem osób upoważnionych przepisami prawa.

   

  Kontakt

  Ewentualne pytania i uwagi związane z Polityką prywatności prosimy kierować na adres e-mail: biuro@3soft.pl lub telefonicznie pod numerem +48 32 204 27 86.