Zaznacz stronę

Data-Driven Business

Pomagamy przedsiębiorstwom wprowadzać podejście Data-Driven Business, poprzez oferowanie rozwiązań i usług z zakresu Artificial Intelligence, Data Management oraz Business Automation.

Wierzymy w biznesowy potencjał danych!


 

Artificial
Intelligence

Zaawansowana analityka biznesowa oparta o Machine Learning i Data Science.

ZOBACZ WIĘCEJ


 

Data
Management

Nadawanie danym wartości biznesowej w oparciu o technologie Big Data.

ZOBACZ WIĘCEJ


 

Business
Automation

Rozwój dedykowanych rozwiązań IT na poziomie enterprise.

ZOBACZ WIĘCEJ

Data-Driven Business stanowi kluczowy element budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw.


 

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych metod statystycznych, Sztucznej Inteligencji i Machine Learning, z wysokim prawdopodobieństwem można identyfikować trendy, przewidywać popyt na oferowane produkty, optymalizować działania marketingowe i zwiększać sprzedaż poprzez dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta just in time.

Wdrożenie koncepcji Data-Driven Business jest wieloaspektowe. Wymaga identyfikacji szans na poziomie biznesowym, analizy dostępnych i potencjalnie dostępnych danych (Data Management), określenia sposobów automatyzacji procesów (Business Automation) oraz weryfikacji i dostosowania modeli statystycznych do specyficznych uwarunkowań każdego przedsiębiorstwa (Artificial Intelligence).

Idea Data-Driven Business opiera się na odchodzeniu od ręcznego sterowania na rzecz automatycznego podejmowania decyzji przez system informatyczny. Miejsce intuicji i doświadczenia branżowego zajmują zaawansowane algorytmy statystyczne. Ze względu na skalę wprowadzanych zmian kluczowe dla powodzenia transformacji są strategiczne decyzje zarządów i operacyjne wsparcie top managementu.

W 3Soft pomagamy klientom w transformacji w kierunku organizacji zarządzanych przez dane.

KONTAKT Z NAMI

Spotkajmy się i porozmawiajmy