Zaznacz stronę

O NAS

Dla akcjonariuszy

W tym miejscu zamieszczamy wymagane przez prawo lub Statut Spółki ogłoszenia, na podstawie art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Zmiana kapitału zakładowego i podział spółki

Data: 09.02.2024

ZOBACZ WIĘCEJ

Wzmianki o sprawozdaniach

Data: 12.06.2023

ZOBACZ WIĘCEJ

Ustanowienie prokurentów

Data: 15.05.2023

ZOBACZ WIĘCEJ

Zmiany korporacyjne

Data: 13.02.2023

ZOBACZ WIĘCEJ

Zmiany korporacyjne

Data: 5.01.2023

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykreślenie kapitału docelowego

Data: 19.12.2022

ZOBACZ WIĘCEJ

Zmiana składu zarządu spółki

Data: 31.10.2022

ZOBACZ WIĘCEJ

Zmiana kapitału zakładowego spółki

Data: 26.10.2022

ZOBACZ WIĘCEJ

Wzmianki o sprawozdaniach

Data: 1.07.2022

ZOBACZ WIĘCEJ

Zmiana statutu spółki

Data: 22.04.2022

ZOBACZ WIĘCEJ

Zmiana adresu spółki

Data: 1.12.2021

ZOBACZ WIĘCEJ

Wzmianki o sprawozdaniach

Data: 29.06.2021

ZOBACZ WIĘCEJ

Zmiana statutu spółki

Data: 14.06.2021

ZOBACZ WIĘCEJ

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w związku z dematerializacją akcji

Data: 16.12.2020

ZOBACZ WIĘCEJ

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w związku z dematerializacją akcji

Data: 01.12.2020

ZOBACZ WIĘCEJ

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w związku z dematerializacją akcji

Data: 06.11.2020

ZOBACZ WIĘCEJ

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w związku z dematerializacją akcji

Data: 19.10.2020

ZOBACZ WIĘCEJ

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w związku z dematerializacją akcji

Data: 28.09.2020

ZOBACZ WIĘCEJ

Zmiana statutu spółki

Data: 15.09.2020

ZOBACZ WIĘCEJ

Wzmianki o sprawozdaniach

Data: 28.08.2020

ZOBACZ WIĘCEJ

Zmiana adresu strony spółki

Data: 29.01.2020

ZOBACZ WIĘCEJ