W tym miejscu zamieszczamy wymagane przez prawo lub Statut Spółki ogłoszenia, na podstawie art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).