Zaznacz stronę

Ustanowienie prokurentów

3Soft S.A. informuje o nowym ogłoszeniu Spółki:

Numer ogłoszenia: 333396

Nr monitora: 91/2023

Data publikacji: 2023-05-12

Treść ogłoszenia:

W dniu 27.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS  nr 53 następującej treści:  Dz.  2.  Rub.  3.  Prokurenci wpisać: 1  1.  CZAPEK  2.  MAGDALENA 3.  78110112586 4.  PROKURA  ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU  2 1. STRASZAK 2. PRZEMYSŁAW 3. 81031412035  4.  PROKURA ŁĄCZNA Z  JEDNYM Z  CZŁONKÓW ZARZĄDU 3  1.  MIROWSKI 2. TOMASZ  3. 82031419275 4. PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM  Z CZŁONKÓW ZARZĄDU