Zaznacz stronę

Data
Management

Wymagające otoczenie biznesowe zmusza organizacje do koncentracji na strategiach zarządzania danymi i ich analizie w celu budowania przewagi konkurencyjnej. Według Gartnera, ponad połowa strategii biznesowych zakłada wprowadzenie continuous intelligence wykorzystującej dane kontekstowe w czasie rzeczywistym do usprawniania procesu podejmowania decyzji.

Data governance, master data management, data security oraz data ownership & stewardship to tylko niektóre z wielu wyzwań kształtujących współczesną rzeczywistość IT. Nowoczesne podejście do zarządzania danymi wymaga długoterminowych strategii opartych o szeroki zestaw kompetencji, narzędzi technicznych i organizacyjnych.

W ostatnich latach obserwujemy masowe wykorzystywanie dedykowanych platform, pozwalających gromadzić i przetwarzać dane w spoczynku i w ruchu. Przedsiębiorstwa wprowadzają nowoczesne ekosystemy takie jak Apache Hadoop. Celem tych działań jest efektywne zarządzanie danymi (w tym data lineage i data security) oraz wdrażanie inicjatyw z zakresu Data-Driven Business opartych na analizie danych (w tym Machine Learning), działających na dużą skalę w infrastrukturach on-premise lub cloud (w tym scenariusze hybrydowe i multicloud).

Nadajemy danym wartość biznesową w oparciu o technologie Big Data.

W 3Soft projektujemy i uruchamiamy zaawansowane platformy gromadzące i przetwarzające dane, zgodnie z koncepcją Data Lake. Takie podejście umożliwia łączenie i analizowanie danych z różnych źródeł (silosów danych). Bazujemy głównie na technologii Hadoop w dystrybucji firmy Cloudera. Spełnienie indywidualnych potrzeb biznesowych, wymaga często uzupełnienia ekosystemu Hadoop o dodatkowe technologie takie jak na przykład: bazy szybkiego dostępu i systemy kolejkowe.

Cloudera Data Platform umożliwia uruchamianie procesów obliczeniowych, aplikacji i silników przetwarzających dane na zasobach klastra. Platforma ma charakter otwarty, co umożliwia, ścisłe zintegrowanie jej z istniejącą infrastrukturą IT.

Cloudera Data Flow umożliwia strumieniową analizę danych, poprzez przyspieszenie procesów pobierania danych oraz kontrolę cyklu życia w środowisku data center lub w chmurze. Najczęściej wykorzystywane są Apache NiFi, Kafka i Storm.

3Soft jest Partnerem firmy Cloudera, czołowego dostawcy platform do zarządzania danymi, Cloudera Data Platform oraz Cloudera Data Flow.

Nasze doświadczenie

Opierając się na bogatym doświadczeniu zdobytym głównie w bankowości i handlu detalicznym, kładziemy nacisk na kompleksowe świadczenie usług w zakresie Data Management.

Doradztwo strategiczne

Pomagamy przedsiębiorstwom w rozpoczęciu transformacji w kierunku Data-Driven Business, oferując dedykowane doradztwo biznesowe w obszarze Data Management. Podczas warsztatów z klientami definiujemy portfolio inicjatyw, których realizacja umożliwi efektywne gromadzenie i przetwarzanie danych pod kątem ściśle zdefiniowanych celów biznesowych.

Wdrożenie

Posiadamy doświadczenie w uruchamianiu, w środowisku produkcyjnym, złożonych platform służących do gromadzenia i przetwarzania dużych zbiorów danych. Proces wdrożenia realizujemy często w modelu wieloetapowych Go-Live z zachowaniem reżimu czasowego, w tym okien serwisowych oraz świadcząc usługę ciągłego nadzoru autorskiego.

Projektowanie architektury danych

Projektujemy architektury danych klasy enterprise z uwzględnieniem skalowalności i szerokich możliwości przetwarzania. Nasze rozwiązania są wdrażane w rozproszonych środowiskach on-premise oraz w chmurze, i obejmują funkcje dotyczące zabezpieczeń, zarządzania danymi oraz ciągłości działania.

Wsparcie techniczne i utrzymanie ciągłości działania

Zapewniamy ciągłość działania systemów, świadcząc całodobowe wsparcie techniczne, obejmujące zarówno warstwę infrastrukturalną, jak i aplikacyjną. Dzięki holistycznemu podejściu do obsługi środowiska IT stanowimy dla naszych klientów pojedynczy punkt kontaktu upraszczając komunikację przy jasno zdefiniowanej odpowiedzialności za funkcjonowanie systemu.

Automatyzacja modeli AI na dużą skalę

Platformy zarządzania danymi wpisują się w potrzeby współczesnego biznesu związane z Artificial Intelligence. Posiadamy bogate doświadczenie w automatyzacji przetwarzania dedykowanych modeli AI na dużą skalę. Przykładem może być równolegle uruchamianie milionów instancji modeli statystycznych dla indywidualnych zestawów parametrów wejściowych.

Badania i Rozwój

Wierzymy, że jedynie liderzy mogą inspirować innych liderów. Dlatego inwestujemy w rozwój własnych kompetencji w zakresie najnowszych technologii oraz świadczymy usługi badawczo-rozwojowe dla klientów chcących budować przewagę konkurencyjną poprzez wykorzystywanie najnowocześniejszych narzędzi i technologii.

Korzyści

Właściwie zarządzane dane, analizowane w zorganizowanych procesach, stanowią kluczową przewagę konkurencyjną – umożliwiają podejmowanie szybkich decyzji w oparciu o wiedzę.

Skorelowanie danych pochodzących z różnych źródeł w modelu Data Lake

Kompleksowa obsługa danych w spoczynku i w ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych

Wielopoziomowa platforma umożliwiająca automatyzację AI

Sprawdź czym jeszcze się zajmujemy

Artificial Intelligence

ZOBACZ WIĘCEJ

Business Automation

ZOBACZ WIĘCEJ

KONTAKT Z NAMI

Spotkajmy się i porozmawiajmy