Zaznacz stronę

Zmiana składu organów spółki i prokurentów

3Soft S.A. informuje o nowym ogłoszeniu Spółki:

Numer ogłoszenia: 302483

Nr monitora: 79/2024

Data publikacji: 2024-04-22

Treść ogłoszenia:
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOZIARA 2. MICHAŁ ZDZISŁAW 3. 77072501294 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. KRZESIAK 2. MICHAŁ ŁUKASZ 3. 77060104979) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 3 1. FOLKERT 2. KAMIL 3. 86060216331 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 4 1. MIROWSKI 2. TOMASZ 3. 82031419275 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZECHOWSKI 2. RAFAŁ 3. 73061802519 2 1. DANOWSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. 82060708139 wpisać: 3 1. KOZIARA 2. MICHAŁ ZDZISŁAW 3. 77072501294 4 1. NALBERT 2. JAN WOJCIECH 3. 93031912019 Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MIROWSKI 2. TOMASZ 3. 82031419275 4. PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.