Zaznacz stronę

Zmiana statutu spółki

3Soft S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 lutego 2022 roku dokonało zmiany statutu spółki.
W związku z czym w dniu 22.04.2022 roku dokonano wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 43 o następującej treści:

Dział 1. Rubryka 4. Informacje o statucie – Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu:
Wpisać: 11.02.2022R., REP. A NR 1405/2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZYMEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. JESIONOWEJ 22/IV; DODANO: §4B STATUTU.
Dział 1. Rubryka 8. Kapitał spółki – wysokość kapitału docelowego:
Wykreślić: 115 769,00 ZŁ
Wpisać: 30 000,00 ZŁ