Zaznacz stronę

Zmiany korporacyjne

3Soft S.A. informuje o nowym ogłoszeniu Spółki:

Numer ogłoszenia: 11198

Nr monitora: 4/2023

Data publikacji: 2023-01-05

Treść ogłoszenia:

W dniu 22.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS  nr 51 następującej treści:  Dz.  1.  Rub.  4.  Informacje o  statucie wpisać:  1 1. 17 .1 1.2022 R., REP . A NR 5419/2022, NOTARIUSZ XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO    5 STYCZNIA 2023 R. AGNIESZKA ZYMEK, KANCELARIA NOTARIALNA  W KATOWICACH PRZY UL. JESIONOWEJ 22/IV;  UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU STATUTU I UCHWALENIE W CAŁOŚCI NOWEGO TEKSTU STATUTU  Rub. 5. wykreślić: 4. NIE wpisać: 4.  TAK  Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3644231,00 ZŁ  wpisać: 1. 4835541,00 ZŁ wykreślić: 3. 3644231 wpisać: 3. 4835541 wykreślić: 5. 3644231,00 ZŁ wpisać:  5. 4835541,00 ZŁ  Rub.  9. Emisje akcji wpisać: 1  1.  H  2.  1191310  3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE  Dz.  2.  Rub.  2.  Organ nadzoru 1  (dla pozycji:  1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1  1. WALUS  2. MATS 2 1. SKROBISZ 2. ROBERT 3 1.  TRAWIŃSKI  2. JACEK 3. 74052603931 wpisać: 4 1. BIEŃKOWSKI  2. DAWID 3. 80040405016 5 1. SMORSZCZEWSKI  2. CEZARY 3. 65072510491 6 1. MARTYSZ 2. CZESŁAW 3. 86052219973 7 1. CZECHOWSKI 2. RAFAŁ  3. 73061802519