Zaznacz stronę

Zmiana adresu Spółki

3Soft S.A. informuje, że 19 listopada 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o zmianie, z dniem 1 grudnia 2021 roku, adresu Spółki z: ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice na nowy: ul. Gawronów 6, 40-527 Katowice.