Zaznacz stronę

Zmiana kapitału zakładowego i podział spółki

3Soft S.A. informuje o nowym ogłoszeniu Spółki:

Numer ogłoszenia: 87097

Nr monitora: 29/2024

Data publikacji: 2024-02-09

Treść ogłoszenia:

W dniu 01.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@3SOFT.PL 4. Adres strony internetowej WWW.3SOFT.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 09.01.2024 R., REP. A NR 386/2024, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZYMEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. JESIONOWEJ 22/IV; ZMIANA § 4 UST. 1 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 4835541,00 ZŁ wpisać: 1. 1450660,00 ZŁ wykreślić: 3. 4835541 wpisać: 3. 1450660 wykreślić: 5. 4835541,00 ZŁ wpisać: 5. 1450660,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:  2. 3000000 wpisać: 2. 650937 wykreślić: 3. AKCJE  NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 3. AKCJE NIE  SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 (dla pozycji: 1. B) wykreślić: 2. 319407 wpisać: 2. 208475 wykreślić: 3. AKCJE  NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 3. AKCJE NIE  SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 (dla pozycji: 1. C) wykreślić: 2. 89000 wpisać: 2. 5700 wykreślić: 3. AKCJE  NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 3. AKCJE NIE  SĄ UPRZYWILEJOWANE 4 (dla pozycji: 1. D) wykreślić: 2. 70000 wpisać: 2. 37344 wykreślić: 3. AKCJE  NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 3. AKCJE NIE  SĄ UPRZYWILEJOWANE 5 (dla pozycji: 1. F) wykreślić: 2. 65824 wpisać: 2. 55824 wykreślić: 3. AKCJE  NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 3. AKCJE NIE  SĄ UPRZYWILEJOWANE 6 (dla pozycji: 1. G) wykreślić: 2. 30000 wpisać: 2. 9000 wykreślić: 3. AKCJE  NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 3. AKCJE  NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 7 (dla pozycji: 1. H)  wykreślić: 2. 1191310 wpisać: 2. 413380 wykreślić:  3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać:  3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE  Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. WYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU 2. PRZENIESIENIE CZĘŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SPÓŁKI STANOWIĄCYCH ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 3SOFT SPÓŁKA AKCYJNA NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ POD FIRMĄ OCCUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE ZGODNIE Z ART. 529 § 1 PKT 4) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH) NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR  3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 3SOFT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Z DNIA 09.01.2024 ROKU ORAZ UCHWAŁY NR 3 AKCJONARIUSZY SPÓŁKI OCCUBEE SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Z DNIA 09.01.2024 ROKU.