Zaznacz stronę

Zmiana składu Zarządu Spółki

3Soft S.A. informuje o nowym ogłoszeniu Spółki:

Numer ogłoszenia: 1069845

Nr monitora: 211/2022

Data publikacji: 2022-10-31

Treść ogłoszenia:

W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS  nr 49 następującej treści:  Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji  podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane  osób wchodzących w skład organu wykreślić:  1 1. TKOCZ 2. JAROSŁAW JERZY 3. 75092600137  5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE