Zaznacz stronę

CASE STUDY: Wsparcie procesów kontroli jakości produktów w PKN ORLEN

CASE STUDY | PRZEMYSŁ | BUSINESS AUTOMATION

Klient
PKN ORLEN
Branża
Przemysł
Okres współpracy
08.2016 – nadal
O kliencie

PKN ORLEN S.A. jest wiodącą grupą paliwową w Polsce i w regionie Europy Środkowej. Obejmuje aktywa produkcyjne i sieci dystrybucyjne produktów w Polsce, Czechach, na Litwie i w Niemczech.

O projekcie

Kontrolę jakości procesu produkcji produktów petrochemicznych i rafineryjnych wspomaga system informatyczny Eliot – zaimplementowany przez specjalistów 3Soft na podstawie wytycznych dostarczonych przez PKN ORLEN oraz utrzymywany w wysokim reżimie SLA.


Michał Koziara
Prezes Zarządu
3Soft S.A.

Realizacja tak dużego i ważnego dla Orlen systemujakim jest Eliot, była wyzwaniem. Zadecydowały o tym: wieloosobowy zespół, wysokie wymagania funkcjonalne i technologiczne, a także ściśle zdefiniowany przebieg uruchomienia produkcyjnego.

W dbałości o skuteczne wdrożenie systemu w organizacji, zespół 3Soft wspierał PKN ORLEN w przeprowadzeniu zaawansowanego organizacyjnie, czteroetapowego procesu Go Live.

Rozwiązanie

Eliot zapewnia cyfryzację procesów wspierających badania jakości – od momentu zakupu ropy naftowej, po wydanie produktów ze świadectwami jakości. Pozwala na niezakłócony przepływ danych jakościowych pomiędzy ściśle wyznaczonymi obszarami biznesowymi. System umożliwia objęcie nim spółek Grupy Kapitałowej, a także włączenie laboratoriów zewnętrznych (tzn. spoza Grupy Kapitałowej). Pozwala na parametryzowanie obsługiwanych procesów, np. zdefiniowanie parametrów finansowych. Jest elastyczny względem zmian przerabianego surowca i receptur produktów oraz umożliwia integrację z innymi systemami Klienta. Dzięki obsłudze wielu języków – na poziomie interfejsu użytkownika i danych – oraz dzięki wsparciu obsługi norm obowiązujących na rynku krajowym i globalnym, Eliot jest dostosowany do realiów pracy w międzynarodowym środowisku PKN ORLEN.

Wdrożenie i rozwój

Przygotowany system informatyczny Eliot spełnia wysokie wymagania bezpieczeństwa oraz jakościowe oprogramowania i ciągłości działania w trybie 24/7 przy rygorystycznym SLA. Ponadto zapewnia wysoką wydajność, pozwalającą na pracę nawet przy dużym obciążeniu, generowanym przez ponad 300 jednoczesnych użytkowników (aktywnych użytkowników jest ok. 2500). Zakres zmian, tworzony wspólnie z PKN ORLEN, jest realizowany przez zespół 3Soft w ramach procesu rozwoju systemu. Zautomatyzowane procesy kompilacji i dostarczania kolejnych wersji oprogramowania pozwalają na sprawne wdrażanie nowych zmian we wszystkich środowiskach.

System Eliot – zaangażowanie zespołu 3Soft:

 

70 mlnwierszy zmigrowanych danych
3,6 mln+linii kodu

2300+tabel, widoków, funkcji i procedur w bazie danych

250+automatycznych testów regresji
Testy wydajnościowe symulujące jednoczesną pracę 300 użytkowników

KONTAKT Z NAMI

Spotkajmy się i porozmawiajmy