Zaznacz stronę
Powrót do newsów

WYWIAD: Cloud czy on-prem oto jest pytanie!

25 lutego 2020

Wywiad z dr Kamilem Folkertem, CTO, Członkiem Zarządu, 3Soft S.A.

3Soft: Zarówno wśród praktyków jak i teoretyków trwa dyskusja na temat tego czy w zarządzaniu danymi lepiej jest wykorzystywać cloud czy on-prem. Jaka jest Twoja opinia?

Oba rozwiązania mają plusy i minusy.
Jednym z najczęstszych elementów analizy „za i przeciw” jest aspekt kosztowy. W przypadku powtarzalnych procesów przetwarzania danych, na ogół korzystniej jest bazować na serwerach zakupionych on-prem. Warto jednak zaznaczyć, że cena przetwarzania danych w chmurze spada szybciej niż ceny hardware, co może oznaczać, że już za parę lat argument finansowy przestanie być decydujący.
Kolejne aspekty to elastyczność i skalowalność. W przypadku niedeterministycznych procesów, na dużych zbiorach danych, elastyczność chmury stanowi kluczowy czynnik przemawiający za jej wyborem. W porównaniu do tradycyjnej rozbudowy data center – zamówienie, wyprodukowanie, dostawa i instalacja serwerów – rozwiązania chmurowe mają przewagę. Skalowalność chmury wprost przekłada się na zwinność całego IT w obszarze dostarczania odpowiedzi dla biznesu. Dlatego też, w świecie, w którym decyzje biznesowe zapadają w coraz szybszym tempie, elastyczność i skalowalność będą nabierać większego znaczenia.
Warto również wspomnieć o kwestii upraszczania implementacji architektur. W chmurze, dzięki wykorzystaniu mechanizmów gwarantowanych przez jej dostawców takich jak: georeplikacja danych, automatyczny failover w przypadku awarii lokalizacji czy redundancja zasilania i łączy internetowych wiele z ryzyk związanych z utrzymaniem ciągłości działania można obsłużyć, przynajmniej częściowo, z wykorzystaniem mechanizmów chmurowych, niejako w cenie infrastruktury – wymaga to tylko właściwego zaprojektowania architektury systemu.
Nie ulega wątpliwości, że wobec wyzwań współczesnego biznesu związanych z analizą ogromnych zbiorów danych w czasie rzeczywistym, rozwiązania chmurowe zyskują na atrakcyjności.

Nie ulega wątpliwości, że wobec wyzwań współczesnego biznesu związanych z analizą ogromnych zbiorów danych w czasie rzeczywistym, rozwiązania chmurowe zyskują na atrakcyjności.

3Soft: Czy to oznacza, że wykorzystywanie tradycyjnych modeli on-prem przechodzi do lamusa?

Niekoniecznie. Wiele firm posiada kompetencje i standardy głównie w zakresie zarządzania infrastrukturą on-prem, co powoduje, że proces migracji do chmury byłby długotrwały, gdyż wymagałby przede wszystkim wypracowania nowego know-how. Skutkiem czego, decyzje o migracji są przesuwane w czasie lub całkowicie zawieszane. W związku z tym, celowe jest umiejętne korzystanie z zalet obydwu modeli w taki sposób, aby ograniczać ryzyka, redukować koszty a jednocześnie nie pozbawiać się elastyczności i zwinności w działaniu. Oznacza to budowę infrastruktury w oparciu o model hybrydowy. Umiejętne połączenie cloud i on-prem to najczęstsze rozwiązanie jakie rekomendujemy naszym klientom.

3Soft: W jaki sposób, w praktyce, ustalacie z klientami najbardziej efektywne rozwiązania?

W 3Soft stawiamy przede wszystkim na analizę potrzeb biznesowych. Naszym celem jest zbudowanie „podwozia” technologicznego, wspierającego rozwiązywanie problemów biznesowych. To oznacza, że mamy kompetencje pozwalające na wypracowanie optymalnej architektury w modelu hybrydowym, jednak nie jest ona celem samym w sobie. Usługi, które świadczymy dla naszych klientów oceniamy przez pryzmat optymalizacji biznesu, a nie dostarczania rozwiązań na poziomie technologii.

Umiejętne połączenie cloud i on-prem to najczęstsze rozwiązanie jakie rekomendujemy naszym klientom. W 3Soft stawiamy przede wszystkim na analizę potrzeb biznesowych. Naszym celem jest zbudowanie „podwozia” technologicznego, wspierającego rozwiązywanie problemów biznesowych.

3Soft: Czy model hybrydowy sprawdza się u wszystkich klientów?

Oczywiście znacznie łatwiej jest realizować podejście oparte o modele hybrydowe w przypadku klientów, którzy nie operują na rynkach regulowanych. Wymagania związane ze specyficznymi uregulowaniami prawnymi w niektórych sektorach, oraz związane z tym ograniczenia w możliwościach wykorzystania usług dostawców chmury publicznej, powodują pewne trudności. Nie oznacza to jednak, że klienci z sektorów takich jak bankowość, energetyka czy też opieka zdrowotna, nie mogą w ogóle skorzystać z rozwiązań hybrydowych.
W przypadku innych sektorów, na przykład retailu, możliwości działania są znacznie szersze. Natomiast, z naszych doświadczeń wynika, że zakres i sposób wykorzystanie chmury często regulowany jest także wewnętrznie, na poziomie centrali korporacyjnej.
Cała sztuka polega na tym, aby znając realia i potrzeby biznesu optymalnie wybrać i zaplanować obszary migracji do chmury, jednocześnie implementując wszystkie wymagane mechanizmy bezpieczeństwa, wysokiej dostępności oraz inne standardy i dobre praktyki funkcjonujące w danym przedsiębiorstwie.
Odpowiednie wykorzystanie rozwiązań hybrydowych zapewnia nowe perspektywy dla analizy biznesowej, które jeszcze kilka lat temu nie były możliwe do zrealizowania z powodu ograniczeń technologicznych.

3Soft: Czy takie kompromisowe podejście spotyka się z aprobatą dostawców rozwiązań chmurowych?

Zdecydowanie tak. Możliwości jakie oferuje przetwarzanie danych w chmurze hybrydowej zostały dostrzeżone przez największe firmy w branży. W 3Soft z sukcesem współpracujemy z firmą Cloudera nad wdrażaniem takich rozwiązań u klientów. Nowa platforma oferowana przez Clouderę – Cloudera Data Platform – pozwala na implementację przetwarzania danych w modelu hybrydowym z wykorzystaniem zasobów dostępnych w data center oraz w chmurach publicznych różnych dostawców.
Kluczową funkcjonalnością CDP w tym obszarze jest zapewnienie jednego punktu zarzadzania środowiskiem hybrydowym co pozwala na ujednolicenie zasad data governance, reguł security czy też procesów powoływania i skalowania zasobów obliczeniowych. Inną istotną cechą tej platformy jest możliwość wyboru i instalacji jedynie niezbędnych komponentów ekosystemu Hadoop. Dzięki zredukowaniu architektury systemu do optymalnego kształtu, dostarczane rozwiązania są efektywne pod względem kosztowym i wymagają mniejszych nakładów związanych z utrzymaniem ich ciągłości działania.

W 3Soft z sukcesem współpracujemy z firmą Cloudera nad wdrażaniem u klientów rozwiązań hybrydowych. Nowa platforma oferowana przez Clouderę – Cloudera Data Platform – pozwala na implementację przetwarzania danych w modelu hybrydowym z wykorzystaniem zasobów dostępnych w data center oraz w chmurach publicznych różnych dostawców.

3Soft: Na czym polega współpraca 3Soft i Cloudery?

3Soft jako pierwsza firma w Polsce dołączyła do ekosystemu partnerów Cloudera na poziomie Silver Status. Partnerstwo z Cloudera oznacza dla nas uzupełnienie naszego doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań z zakresu Data Management o najnowsze rozwiązania technologiczne. Strategia Cloudery w zakresie rozwoju narzędzi do zarzadzania danymi, budowy środowisk hybrydowych oraz implementacji modeli data science, podparta filozofią open source jest zbieżna z naszą strategią dostarczania holistycznych rozwiązań dla klientów. Dlatego, z pełnym przekonaniem oferujemy rozwiązania Cloudery i traktujemy nasze partnerstwo jako symbiozę, przekładającą się na realizację konkretnych celów biznesowych naszych klientów.