Zaznacz stronę
Powrót do newsów

Wizualizacja kluczem do zrozumienia danych

5 grudnia 2023

W dzisiejszym, dynamicznym świecie biznesu, gromadzenie dużych zbiorów danych stało się  nieodłącznym elementem prowadzenia firmy. To jednak nie wystarcza do uwolnienia ich potencjału. Kluczem do sukcesu jest właściwa analiza informacji i wyciąganie trafnych wniosków. Dziś na szczęście pomagają nam w tym zautomatyzowane wizualizacje danych.

Do ich przygotowania dostępnych jest wiele narzędzi, które oferują różnorodne formy wizualizacji. Jakie są zalety korzystania z systemów Business Intelligence i dlaczego tak ważne jest właściwe łączenie danych z odpowiednią wizualizacją? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Narzędzia do wizualizacji danych

Narzędzia do wizualizacji danych są niezwykle istotne, aby skutecznie zarządzać informacjami, których ilość rośnie lawinowo. W związku z tym znacząco wzrasta popularność systemów z zakresu Business Intelligence. Obecnie istnieje wiele programów do obrazowania danych, zarówno darmowych, jak i komercyjnych. Wśród najpopularniejszych znajdziemy m.in.: Power BI, Tableau,  Looker Studio czy D3.js. Wybór narzędzia zależy od potrzeb firmy, poziomu zaawansowania użytkowników oraz rodzaju danych, które chcemy zaprezentować.

„Rozwiązania z zakresu Business Inteligence pozwalają na przetwarzanie różnych zbiorów danych od małych po te bardzo duże. Dane mogą dotyczyć rozmaitych dziedzin, zarówno wyników finansowych średnich przedsiębiorstw, analizy kardowo-płacowej poszczególnych działów dużej korporacji czy weryfikacji stanu przebiegu utrzymywanych procesów. Narzędzia klasy BI pozwalają na ich analizę oraz wizualizację w przystępny dla odbiorcy sposób. W zależności od potrzeb umożliwiają tworzenie prostych lub bardziej złożonych raportów, których celem są m.in.: ułatwienie podjęcia trafnych decyzji biznesowych, walidacji jakości danych czy śledzenie postępów przebiegu procesów, choćby w formie paska postępu”

tłumaczy Anna Rotarska-Mizera, Team Leader i Senior Data Analyst w 3Soft.

„Dane, które mogą być użyte do wizualizacji mogą mieć różnorodny charakter. Mogą być pobieranie bezpośrednio z baz danych czy chmur, przechowywane w arkuszach kalkulacyjnych, a nawet w mailach. Nic nie stoi na przeszkodzie łączenia różnych źródeł danych i przedstawianiu ich w ujednolicony sposób. Ważnym aspektem rozwiązań BI jest również możliwość dostosowania raportów do indywidualnych potrzeb. Również wizualnych, takich jak identyfikacja firmy. Kolejną zaletą jest możliwość korzystania z platformy danych, która pozwala na dostęp do raportów o każdej porze. Także na urządzeniach mobilnych.” 

– dodaje ekspertka.

Formy i sposoby wizualizacji danych

Niezależnie od wybranego narzędzia, istotną kwestią jest trafny wybór formy wizualizacji danych. To bowiem od jej doboru zależy, czy zwizualizowane dane będą dla nas zrozumiałe.

Jedną z podstawowych form wizualizacji danych jest tabela, która pozwala na uporządkowane i czytelne przedstawienie informacji. Złożona z kolumn i wierszy w każdej komórce przedstawia konkretną wartość odnoszącą się do danych zmiennych. Ta forma jest przydatna do prezentacji małych zestawień liczbowych, porównań między różnymi elementami, analizy trendów czy przygotowania podsumowań. Dzięki swojej strukturze tabela pozwala na szybkie zrozumienie wzorców i zależności w danych.

Uzupełnieniem wiedzy przedstawionej w tabeli mogą być wykresy. Pozwalają na szybkie i czytelne przedstawienie informacji płynących z analizy danych. Istnieją przypadki, w których informacje zawarte w tabeli zmieniają znaczenie po ich przedstawieniu na wykresie (np. kwartet Ascombe’a). Do popularnych typów wykresów zalicza się: słupkowe, kołowe, liniowe. Wybór wykresu zależy między innymi od: charakterystyki danych, potrzeb użytkownika oraz odbiorcy końcowego wskazanej wizualizacji.

Przykładowy wykres słupkowy

Przykładowy wykres kołowy

Przykładowy wykres liniowy

Praktyczną formą wizualizacji są mapy. Stanowią wartość dodaną szczególnie dla firm z kilkoma rozproszonymi oddziałami lub prowadzących działalność globalną. Mapy mogą mieć różny stopień szczegółowości – od mapy województwa po mapę świata. Przedstawienie danych w ten sposób pozwala na wizualizację trendów geograficznych oraz analizę wyników w poszczególnych regionach. Za pomocą mapy można również przedstawić dane demograficzne lub inne czynniki wpływające na działalność firmy (np. temperaturę w różnych regionach).

Nie możemy także pominąć formy map drzewa (ang. TreeMap). To efektywny sposób wizualizacji danych hierarchicznych, który przedstawia strukturę i proporcje różnych elementów w intuicyjny sposób. Mapa drzewa jest szczególnie przydatna do reprezentowania zestawień danych, takich jak struktura katalogów na dysku lub rozkład wydatków. Stanowi efektywne narzędzie dla decydentów i analityków do szybkiego zrozumienia skomplikowanych hierarchii danych oraz ich wzajemnych relacji. Alternatywą dla nich mogą być chmury słów, które w gąszczu informacji pozwalają zwrócić uwagę na pojawiające się w danych trendy. Im większa czcionka danego słowa, tym jest ono istotniejsze w chmurze.

Przykładowa mapa drzewa

Różnego rodzaju wizualizacje mogą być ze sobą zestawianie w formie raportów  i infografik, które mogą stanowić źródło wiedzy dla firm. Zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Raporty i infografiki dzięki swojej ustandaryzowanej i przejrzystej formie stanowią jasne i czytelne źródło wiedzy dla odbiorcy. Jednolita forma raportów pozwala na łatwe porównywanie ich między sobą. Jeżeli są takie możliwości, mogą one zawierać elementy interaktywne, które zachęcą użytkownika do eksploracji przygotowanego raportu i umożliwią przejście od „ogółu do szczegółu”.

Przykładowa infografika

Oprócz wymienionych powyżej popularnych form wizualizacji danych istnieje wiele innych technik, które znajdują zastosowanie w prezentacji informacji.

Spośród nich można wymienić wykresy Sankey’a, chmurę punktów, wykresy Gantta, heatmapy czy histogramy. Każdy z nich posiada unikalne cechy, które mogą być dostosowane do konkretnych celów biznesowych. Niemniej wspomniane wykresy (kołowe, słupkowe itd.) pozostają najczęściej wybieranymi formami wizualizacji ze względu na ich czytelność i możliwość przedstawienia danych w sposób łatwy do zrozumienia.

Warto również podkreślić, że wszystkie wcześniej przytoczone sposoby wizualizacji danych mogą być zintegrowane w spójne zestawienie w formie interaktywnego dashboardu dostępnego w ramach narzędzia Business Intelligence . Taka platforma pozwala użytkownikom na łatwe śledzenie i analizowanie danych, dostarczając w czasie rzeczywistym informacji niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

Wizualizacja danych w firmie – korzyści

Jedną z głównych zalet wykorzystania wizualizacji danych w biznesie jest możliwość szybkiego porównywania wskaźników i metryk. Przy użyciu odpowiednich narzędzi można łatwo zestawić dane dotyczące sprzedaży, kosztów, efektywności czy satysfakcji klienta. Dzięki temu szybko zidentyfikujemy obszary wymagające poprawy oraz znajdziemy najlepsze strategie działania.

Wizualna prezentacja danych pozwala również na łatwe śledzenie postępów i monitorowanie osiąganych celów.

Ważnym aspektem wykorzystania wizualizacji danych w analizie biznesowej jest możliwość łatwego dzielenia się informacjami z innymi członkami zespołu. Dzięki wizualnym prezentacjom można szybko i skutecznie komunikować wyniki, co ułatwia współpracę i podejmowanie decyzji. Wiele narzędzi BI pozwala na tworzenie raportów również w wersji mobilnej, która daje dostęp do nich również poza firmą. Wizualizacja danych może być także wykorzystana do prezentacji wyników firmowych klientom oraz partnerom. Pozwala zbudować zaufanie i przekonać do swojej oferty.

„Wizualizacja danych przynosi wiele korzyści firmom, które korzystają z nowoczesnych rozwiązań z zakresu BI. Dzięki dedykowanym raportom przedsiębiorstwa są w stanie na bieżąco śledzić swoje wyniki, stany magazynowe, sprzedaż czy postępy prowadzonych procesów. Dostęp do ustandaryzowanej formy raportu pozwala na efektywną weryfikację otrzymywanej cyklicznie aktualizacji. Raporty pozwalają na łączenie informacji z wielu źródeł w przystępny dla użytkownika sposób. Całość pozwala na szybkie wyciągnięcie właściwych wniosków w oparciu o rzeczywiste i bieżące dane. Dodatkowo elementy interaktywne pozwalają na przejście “od ogółu do szczegółu”, gdyby jakaś informacja wymagała doprecyzowania. Natomiast utrzymywanie takiego raportu w chmurze powoduje, że możemy z niego korzystać w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu, również w wersji mobilnej.”

– tłumaczy Anna Rotarska-Mizera.

Podsumowując, wizualizacja danych z wykorzystaniem właściwie dobranych narzędzi i sposobów umożliwia przedstawienie złożonych zestawów informacji w sposób zrozumiały i atrakcyjny wizualnie. Dzięki temu można szybko wykrywać trendy, identyfikować problemy, i szukać nowych możliwości rozwoju dla firmy.