Zaznacz stronę
Powrót do newsów

WYWIAD: Platforma OCCUBEE – nowy produkt 3Soft

29 września 2020

Michał Koziara, CEO, 3Soft S.A.

3Soft wprowadza na rynek produkt OCCUBEE – platformę do prognozowania sprzedaży w branży retail opartą na Sztucznej Inteligencji. O potencjale rozwiązania rozmawiamy z Michałem Koziara, CEO, 3Soft S.A.

Skąd wziął się pomysł na stworzenie platformy OCCUBEE?

Impulsem był dla nas zbieg trzech czynników. Po pierwsze nasze 17 letnie doświadczenie w tworzeniu systemów informatycznych dla liderów rynku. Po drugie megatrend określany mianem Data-Driven Business, czyli wykorzystanie danych i Sztucznej Inteligencji w biznesie. Po trzecie fakt, że średniej wielkości retailerzy i producenci stoją przed takimi samymi wyzwaniami jak najwięksi gracze na rynku, ale potrzebują gotowych rozwiązań informatycznych, które gwarantują szybkie wdrożenie i mierzalne efekty, bez dużych nakładów finansowych.

Platforma Occubee. Prognozowanie sprzedaży w branży retail oparte na Sztucznej Inteligencji.

Do czego służy OCCUBEE?

Bazując na danych i Sztucznej Inteligencji, poprawiamy działanie łańcucha dostaw: od zatowarowania sklepów, przez optymalne stany magazynowe dla kanałów offline i online, aż  po zamówienia dla dostawców i plany produkcji. Platforma OCCUBEE automatycznie zamienia dane sprzedażowe, informacje o setkach czy tysiącach produktów i dziesiątki specyficznych dla retailu czynników w wartościowe prognozy sprzedaży.

Platforma OCCUBEE automatycznie zamienia dane sprzedażowe, informacje o setkach czy tysiącach produktów i dziesiątki specyficznych dla retailu czynników w wartościowe prognozy sprzedaży.

Krótkoterminowe prognozy sprzedaży dla każdego produktu i sklepu odrębnie są punktem wyjścia do automatycznego generowania list komisjonowania w magazynach. Dzięki temu zapewniamy optymalne zatowarowanie sklepów, unikając out-of-stocków i overstocków. Średniookresowe prognozy popytu dla rynku służą do zapewniania optymalnych stanów magazynowych, optymalizacji logistyki czy pracy w magazynie, a także pozwalają automatycznie generować zlecenia dla dostawców i planować produkcję.

Czym OCCUBEE różni się od innych podobnych rozwiązań?

Mimo, że zaawansowana analityka danych i Sztuczna Inteligencja od kilku lat traktowane są jako megatrend, w retailu są popularne głównie w e-commerce. Natomiast offline i kluczowe dla retailu procesy związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw nadal opierają się na ręcznych analizach i Excelu.
W przypadku producentów plany produkcji opierają się na planach sprzedaży, które opracowywane są ręcznie, na bazie historii sprzedaży i wiedzy eksperckiej menadżerów. Często, ze względu na skalę działania i brak dostępu do danych, decyzje podejmowane są na podstawie intuicji, a nie faktów.
OCCUBEE pozwala wejść na wyższy poziom optymalizacji procesów – w oparciu o dane i Sztuczną Inteligencję automatyzujemy podejmowanie kluczowych dla retailu decyzji. Bazujemy na danych, będących w posiadaniu każdego retailera czy producenta.

OCCUBEE pozwala wejść na wyższy poziom optymalizacji procesów – w oparciu o dane i Sztuczną Inteligencję automatyzujemy podejmowanie kluczowych dla retailu decyzji. Bazujemy na danych, będących w posiadaniu każdego retailera czy producenta.

Ponadto, OCCUBEE zbudowaliśmy przy ścisłej współpracy z retailerami i producentami, tworząc system informatyczny dopasowany do specyfiki branży, a więc uwzględniający czynniki kluczowe do odnoszenia sukcesów na rynku. Takie podejście wymaga umiejętnego wdrożenia. Dlatego współpracę zawsze zaczynamy od warsztatów biznesowo-technologicznych z zespołem klienta. Podczas warsztatów analizujemy bieżącą sytuację oraz cele biznesowe. Wspólnie zastanawiamy się nad dostępnymi danymi i procesami, które mogą podlegać optymalizacji poprzez wykorzystanie Sztucznej Inteligencji.

Platforma Occubee – realne korzyści

Jakie są korzyści z używania platformy OCCUBEE?

Wykorzystanie nowoczesnych technologii do gromadzenia i przetwarzania danych pozwala automatyzować kluczowe dla branży retail procesy biznesowe i wykorzystywać pełen potencjał drzemiący w danych. Co więcej, analizowanie danych nie wymaga inwestycji w dodatkowe wyposażenie sklepów, magazynów i linii produkcyjnych. Przy stosunkowo niskich nakładach, szybko można uzyskać realne korzyści biznesowe, które w konkretny sposób wpłyną na budowanie przewagi konkurencyjnej.

Analizowanie danych nie wymaga inwestycji w dodatkowe wyposażenie sklepów, magazynów i linii produkcyjnych. Przy stosunkowo niskich nakładach, szybko można uzyskać realne korzyści biznesowe, które w konkretny sposób wpłyną na budowanie przewagi konkurencyjnej.

Mówimy tutaj nie tylko o wzroście sprzedaży poprzez minimalizację out-of-stocków, redukcji strat dzięki ograniczeniu overstocków czy optymalizacji stanów magazynowych, ale także o zwiększeniu rotacji towarów w magazynie, zmniejszeniu kosztów produkcji związanych z koniecznością przezbrajania linii produkcyjnych oraz zapewnieniu wymaganych stanów surowców i opakowań. 

Czy tej klasy rozwiązanie nie jest zbyt dużą rewolucją? 

OCCUBEE nie wymaga zmiany procesów biznesowych. Odwrotnie, w systemie modelujemy rzeczywiste procesy. Pozwala nam to poprawiać sprzedaż, minimalizować straty i koszty bez wprowadzania rewolucyjnych zmian.
Uruchomienie OCCUBEE nie wymaga ingerencji w systemy transakcyjne, co minimalizuje ryzyko wdrożenia i zapewnia wysoką ciągłość działania. Dane są kopiowane do chmury MS Azure, a analizowane wyniki zasilają obecne w architekturze klienta systemy w centrali, magazynie i sklepach.
Tworząc OCCUBEE przyświecała nam idea, by dostarczyć biznesowi korzyści wynikające z wyrafinowanej analizy danych, bez konieczności zgłębiania tajników Sztucznej Inteligencji, jednocześnie jednak dając pełną kontrolę nad przebiegiem procesów w całym łańcuchu dostaw.

Więcej informacji: www.occubee.com