Zaznacz stronę
Powrót do newsów

Czym są rozwiązania Business Intelligence?

17 maja 2024

Business Intelligence (BI) to zbiór zaawansowanych narzędzi, działań oraz technologii, które pozwalają firmom m.in. na analizowanie efektywności bieżących działań, identyfikowanie trendów oraz prognozowanie przyszłych zdarzeń. Umożliwiają organizacjom również przekształcenie surowych danych w informacje.

Systemy Business Intelligence pozwalają firmom na skuteczną integrację, analizę i wizualizację danych, wspierając proces podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

Co wyróżnia rozwiązania Business Intelligence?

Na rynku istnieje wiele narzędzi, które ułatwiają pracę z danymi i pozyskiwanie z nich cennych informacji. Rozwiązania z grupy Business Intelligence wyróżnia kilka czynników, które świadczą o ich przewadze nad pozostałymi narzędziami:

 • Dostęp do danych w czasie rzeczywistym

Narzędzia Business Intelligence umożliwiają analizę danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu firmy mogą na bieżąco monitorować kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) oraz szybko reagować na zachodzące zmiany. Pozwala to na szybki, niezakłócony dostęp do danych oraz możliwość ich zaprezentowania bez potrzeby wcześniejszego przygotowania raportów.

 • Raportowanie oraz wizualizacja danych

Rozwiązania BI oferują zaawansowane możliwości raportowania oraz wizualizacji danych, które umożliwiają ich prezentację w sposób przejrzysty i łatwy do zrozumienia, ułatwiając ich interpretację. Raporty mogą być przygotowane z myślą o poszczególnych obszarach firmy. Mogą to być m.in. raporty kadrowe, sprzedażowe, finansowe, ale też dotyczące danych z hal produkcyjnych czy stanów magazynowych.

Grafika 1. Widok zakładki „Wynagrodzenia” przykładowego raportu

 • Rozwiązania do pracy z danymi dla małych i dużych firm

Rozwiązania Business Intelligence są elastyczne i skalowalne, co oznacza, że są w stanie dostosowywać się do potrzeb rosnących organizacji, obsługując zarówno małe firmy, jak i duże korporacje. Już wdrożone rozwiązania BI umożliwiają elastyczne i szybkie połączenie z nowymi źródłami danych, które zostały zaimplementowane w firmie.

 • Integracja danych z wielu źródeł

Rozwiązania BI umożliwiają integrację danych z różnych źródeł, takich jak bazy danych, pliki Excel, czy systemy CRM, co pozwala na holistyczne podejście do analizy danych. Powyższe funkcje sprawiają, że stosowanie tego typu narzędzi przynosi firmom wiele korzyści.

Grafika 2. Schemat działania rozwiązania Business Intelligence

Dlaczego wdrożyć rozwiązania Business Intelligence w firmie?

Systemy BI wspierają organizacje w automatyzacji i usprawnieniu licznych procesów. Wdrożenie tego typu narzędzia może przynieść firmie liczne korzyści w wielu obszarach. Bazując na prawdziwych, odpowiednio skorelowanych danych firmy mogą podejmować wartościowe decyzje dotyczące:

 • Optymalizacji procesów

Dzięki BI firmy mogą zidentyfikować obszary, w których można poprawić procesy i wydajność, co przekłada się na oszczędność czasu oraz zasobów.

 • Monitorowania wydajności biznesowej

Narzędzia BI pozwalają firmom na śledzenie kluczowych Key Performance Indicators (KPI) w czasie rzeczywistym, a wizualizacja sprawozdań finansowych oraz możliwość eksploracji różnych aspektów danych umożliwiają szybkie zrozumienie trendów oraz zobrazowanie kluczowych wskaźników.

 • Zwiększenia rentowności prowadzonych działań

Analiza predykcyjna dostępna w programie Power BI umożliwia przewidywanie przyszłych trendów i zachowań na podstawie danych historycznych. Poprzez optymalizację procesów, lepsze zarządzanie danymi oraz skuteczniejsze podejmowanie decyzji, BI przyczynia się do zwiększenia rentowności działalności firm.

 • Personalizacji oferty i usług

Dzięki analizie danych za pośrednictwem narzędzi Business Intelligence firmy mogą lepiej zrozumieć preferencje klientów oraz ich indywidualne potrzeby, co pozwala na dostosowanie oferty i usług do konkretnych segmentów rynku. Dzięki takim działaniom jeden z naszych klientów odnotował 10% wzrostu skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych, o czym możesz przeczytać w naszym case study.

 • Szybszej reakcji na zmiany rynkowe

BI umożliwia firmom monitorowanie trendów i zmian na rynku w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybszą reakcję i dostosowanie strategii biznesowej do zmieniających się warunków.

 • Redukcji ryzyka

Analiza danych z wykorzystaniem systemów BI pozwala firmom identyfikować potencjalne zagrożenia związane z działalnością biznesową, co umożliwia minimalizowanie ryzyka oraz potencjalnych strat.

 • Usprawnienia procesów raportowania

Narzędzia BI umożliwiają automatyzację procesów raportowania i generowanie raportów w czasie rzeczywistym, co eliminuje potrzebę manualnego gromadzenia i przetwarzania danych. Raporty Power BI automatycznie aktualizują się wraz z napływem się nowych danych, co zapewnia użytkownikom dostęp do aktualnych informacji.

Dostępne rozwiązania BI

Na rynku istnieje wiele narzędzi Business Intelligence, które oferują różnorodne funkcje i możliwości dostosowane do potrzeb różnych firm. Jednym z najpopularniejszych programów klasy Business Intelligence jest Microsoft Power BI. To zaawansowane narzędzie służące do zbierania, analizy i wizualizacji danych, charakteryzujące się prostotą obsługi, intuicyjnym interfejsem użytkownika oraz bogatym zestawem narzędzi wizualizacyjnych. Umożliwiają one wykrywanie trendów, łatwą prezentację oraz szybkie zrozumienie danych, dzięki czemu złożone procesy, takie jak np. wizualizacja sprawozdań finansowych, zajmują dosłownie parę chwil.

Power BI pozwala użytkownikom łączyć się z różnymi źródłami danych, takimi jak bazy danych, pliki Excel, czy systemy CRM, oraz tworzyć interaktywne raporty i wykresy. Ułatwia także udostępnianie raportów i pulpitów nawigacyjnych w organizacji oraz współpracę nad nimi w czasie rzeczywistym. Możliwa jest również integracja z innymi narzędziami Microsoftu, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla firm korzystających z tego zestawu narzędzi.

Grafika 3. Widok zakładki „Dane demograficzne” przykładowego raportu

Innymi popularnymi narzędziami służącymi do analizy i wizualizacji danych, różniącymi się nieco pod względem funkcji, interfejsu użytkownika i modeli licencyjnych są Qlik oraz Tableau. Ostateczny wybór między nimi zależy od konkretnych potrzeb i preferencji użytkownika, który warto skonsultować z ekspertami.